W środę 27. marca Seniorzy odbyli kolejne spotkanie. Tym razem wraz z Księdzem Proboszczem spotkaliśmy się przy Parku Kościuszki na ul Żeromskiego. Pan Paweł Puton poprowadził to spotkanie, które miało tytuł: Nowy Radom. W miejscu, w którym się spotkaliśmy kiedyś były tzw. Rogatki Lubelskie i tutaj kończył się historyczny Radom. Około roku 1822 powstał plan urządzenia parku  na obrzeżach miasta. W 1830 r. w tym miejscu powstał gmach Komisji Sandomierskiej obecny Urząd Miasta. Urzędujący w Radomiu gubernator Anuczin w 1866 rozpoczął realizację planu budowy Parku, który wtedy nosił nazwę Sady Anuczina. Wcześniej jeszcze, bo w 1821 r. nasi przodkowie na  rogatkach miasta  postawili drewniany  krzyż. W 1889 r burza obaliła zmurszały krzyż wtedy powstał nowy, żeliwny wykonany w Bliżynie i jest to najstarszy obiekt znajdujący się na terenie Historycznego Parku. Kilka lat później, bo w 1895 r. krzyż został poświęcony. W swojej historii kilka razy zmieniał miejsce. Obecnie stoi na swoim historycznym miejscu. Bardzo ciekawa jest historia restauracji, która jest na terenie Parku. Seniorzy pamiętają ją, jako „Latona” a dzisiaj nosi nazwę „Parkowa”. Obiekt ten  wybudowali Niemcy podczas II wojny światowej. Stworzona przez Niemców i tylko dla Niemców , ale z obsługą Polaków szybko stała się dogodnym miejscem konspiracji. Na terenie Parku znajduje się odbudowana po pożarze Muszla Koncertowa oraz Altana. Już w czasach współczesnych została umieszczona rzeźba przedstawiająca popiersie Chopina oraz pomnik Jana Kochanowskiego. W 2006 roku główna aleja Parku otrzymała nazwę bp Jana Chrapka. Przy wejściu do Parku od ul. Sienkiewicza jest umieszczona płyta z przesłaniem, jakie zostawił nam biskup Jan Chrapek: „Ścieżka po której nikt nie chodzi zarasta trawą, dlatego trzeba się śpieszyć iść ścieżkami życia z miłością, by nie zarosły trawą zapomnienia i obojętności”. W tej części parku znajduje się również kamień z tablicą upamiętniającą nadanie nazwy Parkowi. Od 1916 r. Patronem parku jest Tadeusz Kościuszko. Chociaż miejsce jest nam ogólnie znane, to dobrze było wysłuchać informacji z ust historyka. Spotkanie zostało nazwane „Nowy Radom”, byśmy sobie uzmysłowili, że już w XIX wieku na skutek szybkiego rozwoju przemysłu w kraju, nastąpił również szybki rozwój naszego miasta i trzeba było przyłączać nowe tereny do granic miasta. Naszą dzielnicę z pewnością trzeba zaliczać do Nowego Radomia.

BG