25. kwietnia Seniorzy z NSJ Radom wraz z Księdzem Proboszczem Romanem Adamczykiem kolejne spotkanie przeżywali w Radomskiej Farze. Tutaj byliśmy umówieni z przewodnikiem Panem dr. Łukaszem Zaborowskim. Ze słowem powitania czekał również miejscowy Proboszcz ks. Mirosław Nowak, znany nam, ponieważ pochodzi z naszej parafii. Pan przewodnik opowiedział bogatą historię tego miejsca. Założycielem Nowego Radomia był król Kazimierz Wielki, który ufundował również świątynię, dzisiejszą Farę. Na radomskim zamku okresowo mieszkali Jagiellonowie i wtedy w kościele były organizowane wielkie krajowe nabożeństwa i rozpoczynało się  wiele ważnych dla kraju obrad i spotkań. W tym kościele modlili się wielcy Polacy. Sam budynek na przestrzeni wieków przeszedł oczywiście wiele przeróbek i remontów. Przewodnik zwrócił uwagę na malowidła, na kolorowe stacje Drogi Krzyżowej, dzieło Wacława Taranczewskiego z Krakowa, na znajdujące się tutaj epitafia przedstawicieli słynnych rodów szlacheckich i księży proboszczów, na namalowany poczet Jagiellonów i bardziej i mniej znanych świętych. W nawie głównej znajduje się min ołtarz Świętego Kazimierza, a ołtarz w prezbiterium ufundował proboszcz ks. Piotr Górski. W prezbiterium znajduje się pamiątkowy fotel ks. Górskiego, dar od duchowieństwa z okazji jubileuszu 50-lecia kapłaństwa. Byliśmy w kaplicy Kochanowskich, gdzie znajdują się jedne z, trzech które są w tej parafii relikwie Krzyża Świętego. Byliśmy też w zakrystii, do której prowadzą drzwi z żelaza z XVI wieku z działającym zamkiem z tego samego okresu. Po tym jak zdobyliśmy wszystkie najważniejsze informacje dotyczące świątyni, przewodnicy Proboszcz ksiądz Mirosław i Pan Łukasz poprowadzili nas na Zamek Królewski, gdzie zatrzymaliśmy się w zamkowej kaplicy, która jest czynna również współcześnie. Na zakończenie spotkania zatrzymaliśmy się przy znajdującej się między kościołem a zamkiem makiecie Nowego Radomia.

Z racji wieku wszyscy w tym kościele byliśmy, ale spotkanie okazało się dla wszystkich bardzo owocne w nowe wiadomości.

BG