Kolejne spotkanie Seniorów odbyło się 9. listopada. Wraz z księdzem Romanem Adamczykiem, autokarem, udaliśmy się do Seminarium Duchownego. Tym razem zwiedzaliśmy seminaryjną bibliotek oraz wystawę poświęconą śp. bp Piotrowi Gołębiowskiemu.  Najpierw spotkaliśmy się z ks. Danielem Swendem, dyrektorem biblioteki. Biblioteka powstała w 1992 roku a jej patronem jest ks. Wiśniewski, kronikarz i badacz historii Kościoła. Tak jak każda wyższa uczelnia, seminarium też musi posiadać zaplecze naukowe. W radomskim seminarium jest ok. 100000 woluminów, w tym 15000 specjalnych woluminów i 150 starodruków. Biblioteka gromadzi również naukowe czasopisma i popularną prasę katolicką. Pierwsze zbiory pochodzą z dubletów biblioteki seminaryjnej w Sandomierzu a pozostałe z darów Księży i innych osób oraz z zakupów. Te wiadomości usłyszeliśmy podczas naszej wizyty w czytelni. Tutaj mogliśmy też obejrzeć Biblię napisaną w języku niemieckim i hebrajskim. Następnie przeszliśmy do magazynów a potem do holu gdzie umieszczona jest wystawa. Kilkanaście  tematycznych tablic stworzyło Narodowe Centrum Kultury a teraz wystawione są w Seminarium. Po wystawie oprowadził nas Ksiądz Proboszcz. W bardzo przystępny sposób opowiedział  o życiu, pracy i trudnościach, z jakimi musiał się zmierzyć św. pamięci Ksiądz Biskup. A przecież my wszyscy z racji wieku pamiętamy naszego ordynariusza, chociaż wiele informacji albo usłyszeliśmy pierwszy raz albo sobie odświeżyliśmy. 

BG