W środę 7. grudnia 2016 r. w Domu Parafialnym odbyło się kolejne spotkanie Klubu Seniora. 

Spotkanie  krótką modlitwą rozpoczął Ks. Proboszcz. Tym razem oglądaliśmy historyczny dokument fabularyzowany pt.: „Rotmistrz Witold Pilecki”. Ten Bohater Niezwyciężony dał się złapać niemieckiemu okupantowi  i dostał się do obozu w Auschwitz, aby dać światu raport o tym co się dzieje w obozach, których powstawało coraz więcej. Pierwsze informacje  o życiu więźniów, warunkach bytowania, wykonywanych pracach i odnoszeniu się załogi do więźniów Rząd Na Uchodźctwie otrzymał już jesienią 1940 roku. Po 947 dniach przeżytych za drutami razem z dwoma współwięźniami udało się Rotmistrzowi uciec. Zmieniając nazwiska, pełnił odpowiedzialne funkcje w konspiracji i walczył w obronie naszej ojczyzny. W latach 1944 – 1945 przebywał w niewoli w obozie w Murnau. Po wyzwoleniu obozu po jakimś czasie dopiero wrócił do kraju. 8. maja 1947 r. został aresztowany i osadzony w warszawskim więzieniu na Mokotowie. W jaki sposób był tutaj traktowany i jak się z Nim obchodzili Polacy niech wystarczą słowa wypowiedziane przez samego Bohatera: „Auschwitz to igraszka w porównaniu z więzieniem UB”. Tak jak się należało spodziewać sąd skazał Rotmistrza Pileckiego na śmierć. Wyrok wykonano 22. maja 1948 . w więzieniu. Ciało zostało prawdopodobnie pochowane na Łączce na Powązkach, ale dotąd nie zostało odnalezione. Z wielkim podziwem i bardzo skupieni oglądaliśmy ten film.

BG

GALERIA