Powiatowy Instytut Kultury wraz z Komisją ds. Śpiewu i Muzyki Kościelnej dla naszej diecezji zorganizował „Staropolskie Kolędowanie „. Koncerty odbędą się w pięciu świątyniach powiatu radomskiego i na każdym wystąpią inni wykonawcy. Cykl rozpoczął się 6. stycznia . W parafii Pelagów wystąpił Chór Parafialny z NSJ w Radomiu, którym kieruje ks. Sebastian Osiński. Chórzyści swoim śpiewem ubogacili przeżycia Mszy św. sprawowanej przy wypełnionej parafialnej świątyni. Tym razem zamiast kazania wszyscy wierni wysłuchali starych i nowych kolęd i pastorałek. Piękny śpiew bardzo się obecnym podobał, bo nie obyło się bez bisów. Ks. Jan Podsiadło dziękując i gratulując wykonania zaprosił,” Artystów z Chóru ” jak się wyraził, na parafialne uroczystości jakie odbędą się w sierpniu. Tego pięknego koncertu wysłuchał obecny w świątyni Starosta Radomski Pan Waldemar Trelka.

BG