Pierwsze po wakacyjnej przerwie spotkanie Klubu Seniora odbyło się 14. września w Domu Parafialnym. Tym razem na zaproszenie ks. Romana Adamczyka przybyła do nas Pani Agnieszka Wójcicka, pracownik Straży Miejskiej w Radomiu. 

Temat spotkania to zagrożenia, na jakie są narażeni ludzie starsi. Pani prelegent omówiła do jakich sposobów uciekają się złodzieje a nawet własne dzieci i wnukowie, aby wyłudzić pieniądze bądź okraść mieszkanie. Z wielkim zainteresowaniem wysłuchaliśmy również o zagrożeniach dzieci jakie wynikają z przedwczesnego i niewłaściwego korzystania z facebooka. Małe dzieci bardzo często dużo lepiej sobie radzą z nowoczesnymi sprzętami elektronicznymi niż starsi, ale na starszych ciąży wielki obowiązek kontrolowania z czego dzieci korzystają.

„Strach się nie bać” to bardzo trafny tytuł spotkania, bo okazuje się że współczesny świat niesie zagrożenia starszym, ale chyba jeszcze większe młodym, którzy nie chcą lub nie potrafią rozmawiać w życiu realnym, bo bardzo giną relacje rodzinne, ale wszystkiego dowiedzą się z rozmaitych portali internetowych.

GALERIA