10. Maja w Domu Parafialnym odbyło się kolejne spotkanie Klubu Seniora. Gośćmi naszymi były Pani Dyrektor i Pani Ewa sekretarka  Szkoły Policealnej mieszczącej się przy ul. Słowackiego na terenie naszej parafii. W tym budynku działa również Akademia III wieku, co było dla nas wielkim zaskoczeniem. Trzeba przyznać, że są tutaj bardzo ciekawe kierunki nauczania  i zdobywania doświadczenia w dobrze wyposażonych pracowniach.  Pani Dyrektor jest bardzo otwarta na potrzeby seniorów i gotowa jest otwierać kierunki według zainteresowania i zapotrzebowania, jeśli zbierze się odpowiednia grupa osób.  Kilka osób poważnie zainteresowało się propozycją i postanowiło  zapisać się do Akademii.