W niedzielę 12 maja 83 dzieci, w pięknie przygotowanej świątyni, po raz pierwszy w pełni uczestniczyło we Mszy Świętej. Przed świątynię po dzieci wyszli kapłani sprawujący Eucharystię – Ks. Proboszcz Roman i Ks. Jacek – misjonarz, nasz rodak oraz Ks. Bartłomiej, który przygotował dzieci do uroczystości. Przedstawiciele Rodziców poprosili o udzielenie sakramentu Eucharystii, same dzieci wypowiedziały słowa podziękowań za życie i przygotowanie, rodzice udzielili błogosławieństwa i dzieci zostały procesyjnie wprowadzone do świątyni. Uroczystej  Mszy Świętej przewodniczył Ksiądz Proboszcz a kazanie skierowane do dzieci i rodziców wygłosił Ks. Bartłomiej. Rodzice oraz dzieci stanowili obstawę liturgiczną. Na zakończenie każde dziecko zostało obdarowane chlebkiem, którym powinno się podzielić ze swoimi bliskimi.