Dzień Bożego Ciała to największa uroczystość eucharystyczna. W tym roku ta uroczystość wypadła 30. maja. Po Mszy św. odprawianej o godz 10.30 bardzo licznie wyruszyliśmy na ulice naszej parafii. Trasa została wcześniej wyznaczona jak również wcześniej Ksiądz Proboszcz zaproponował umiejscowienie czterech ołtarzy. Według wcześniejszych ustaleń księża kolejno prowadzili procesję i modlitwy. Przy wszystkich ołtarzach chór parafialny ubogacał nasze modlitwy. Na rozesłanie Ksiądz Proboszcz udzielił w świątyni błogosławieństwa.