Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż w 22. Roku kapłaństwa i 47. Roku życia odszedł do Pana

Ś. P. Ks. Witold Witasek – wikariusz naszej parafii w latach 2000 – 2006

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w środę 8. Lutego 2017 r.:

g. 10.00 – parafia Ruski Bród

g. 13.00 – parafia Wrzeszczów

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie!