alt

Alleluja!

Jezus żyje!!!

 

Z okazji tego Świętego Wydarzenia

Życzymy Wam Bożego błogosławieństwa,

Radości paschalnej – pełnej i niezmiennej,

Miłości, która otwiera nasze serca,

Prawdy poranka, co rozwiewa wątpliwości,

Nadziei, która rozświetla sytuacje trudne,

Siły w wiernym kroczeniu śladami zwycięskiej Miłości.

 

 

Błogosławionych, radosnych i spokojnych

Świąt Zmartwychwstania Pańskiego

Życzą Wasi Duszpasterze.