alt„Chrystus Zmartwychwstały – nasza moc i nadzieja – zapewnia nas mówiąc: „Ja jestem drogą, prawdą i życiem” oraz „Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto usłyszy ten głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będą z nim ucztował”.

Przyjmujemy te dary na​m ofiarowane i otwieramy swoje serca. Tak pełni łaski przeżywamy te dni świąteczne. Tu jest źródło radości dla naszego życia. Nieśmy to wszystko do naszych domów, mówmy o tym innym. Życzymy – zdrowych i błogosławionych dni radości paschalnej. Szczęść Boże.”