W sobotę 18. września przeżywaliśmy czwartą część Jubileuszu 100 – lecia parafii. W ramach XXV Jubileuszowego Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Dawnej im Mikołaja z Radomia w naszej parafii odbył się Galowy Koncert Finałowy. Dyrektorem festiwalu jest Pani Ewa Gęga – Osowska, nasza parafianka. Po wysłuchaniu Hymnu Festiwalu – „Alleluja” Mikołaja z Radomia w wykonaniu Trio puzonowego z Zespołu Szkół Muzycznych w Radomiu pod dyrekcją Dariusza Krajewskiego, Ksiądz Proboszcz Roman Adamczyk serdecznie przywitał Artystów i wszystkich przybyłych gości. Następnie głos zabrała Pani Dyrektor, która po kilku słowach powitania, osobom zasłużonym dla festiwalu, wręczyła pamiątkowe witraże wykonane przez anonimowego artystę. Wśród osób wyróżnionych był nasz Ksiądz Proboszcz. Koncert pt.: „Od Mikołaja z Radomia do Henryka Mikołaja Góreckiego” poprowadził Miłosz Bazelak. Wykonawcą był Zespół Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia. Zespół utworzyła w 1990 r. Anna Szostak i do dzisiaj jest jego dyrygentką. W ciągu swojej działalności Camerata Silesia zdobyła międzynarodową renomę perfekcyjnie wykonując interpretacje muzyki dawnej jak również współczesnej. W programie wykonanego u nas koncertu było 11 pieśni, ale nie obyło się bez bisów i wysłuchaliśmy jeszcze trzech zupełnie innych utworów. 

Partnerem Głównym festiwalu była ENEA Wytwarzanie, festiwal był współfinansowany przez Gminę Miasta Radomia. 

Na zakończenie Dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Radomia Sebastian Równy, na ręce Pani Dyrektor Festiwalu, złożył bukiet kwiatów i podziękowania za włożony trud w organizację festiwalu. 

Wszyscy obecni gromkimi brawami podziękowali Śpiewakom za wielką ucztę duchową, jaką mogliśmy tego deszczowego wieczora przeżywać.

BG