W tym roku Niedzielę Palmową świętowaliśmy 2. kwietnia.  O godz. 12.00 przed kościołem odbyło się poświęcenie palm a następnie Ksiądz Proboszcz poprowadził procesję wokół świątyni, po czym wszyscy zostali uroczyście wprowadzeni do kościoła. Tej Eucharystii przewodniczył ks Roman Adamczyk nasz Proboszcz. 6. kwietnia to Wielki Czwartek. Tego dnia w sposób szczególny obchodzimy pamiątkę ustanowienia sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa. Z tej okazji na początku Eucharystii starszy ministrant złożył Księżom życzenia a młodsi ministranci wszystkich obecnych Kapłanów obdarowali kwiatami, symbolem naszej wdzięczności i wszelkiej życzliwości. Podczas Eucharystii powiększyło się grono ministrantów. Dwóch młodych chłopców, po odpowiednich przygotowaniach, o czym Ksiądz  Sebastian zapewnił Księdza Proboszcza, wypowiedziało  przyrzeczenia i zostało przyjętych do służby ołtarza, którą z radością od razu sprawowali. Eucharystii przewodniczył i Słowo Boże wygłosił Ksiądz Jerzy. Nabożeństwo Wielkopiątkowe poprowadził ks. Mariusz. Tak jak każdego roku tego dnia świątynia wypełniła się po brzegi. Z wielkim szacunkiem i w skupieniu adorowaliśmy Krzyż Pana Jezusa. W sobotę 8. kwietnia o godz. 18.00 rozpoczęły się uroczystości związane z obchodami Wielkiej Soboty. Przed kościołem przy zapalonym ognisku modlitwom przewodniczył ks. Mirosław, który poprowadził procesję i do kościoła wprowadził zapalony paschał. Mszy św. również przewodniczył Ksiądz Mirosław. 

W czwartek w godzinach wieczornych według ustalonego planu adorowaliśmy Najświętszy Sakrament, który został ukryty w ciemnicy. Natomiast w piątek i sobotę w godzinach rannych podczas adoracji modliliśmy się Jutrznią. Modlitwie tej przewodniczył ks. Roman Adamczyk – Proboszcz. W godzinach wieczornych tak jak zostało zaplanowane przy grobie Pana Jezusa modlitwę prowadziły poszczególne wspólnoty parafialne. W Niedzielę Zmartwychwstania uroczystą procesję poprowadził ks. Radosław, który też przewodniczył Eucharystii, kazanie natomiast wygłosił Ksiądz Proboszcz. Podczas wszystkich Mszy świętych obstawę liturgiczną ołtarza sprawowali przygotowani do tego ministranci a lektorzy świeccy dorośli odczytywali ustalone wcześniej fragmenty Pisma Świętego.

BG