PROGRAM KOLĘDY 2016 – 17

WTOREK 27 GRUDNIA

8.30     Ul. Litewska [ nieparzyste ] od 1 do 13.                                                    x. R

8.30     Ul. Słowackiego  x. J            [ nieparzyste ] od wiaduktu nr 57 do nr 99          x. J

8.30     Ul. Radomskiego 4                                                                                      x. D

8.30     Ul. Radomskiego 3                                                                                      x. Seb

9.00     Ul. Radomskiego 6                                                                                      x. Bandos

 

ŚRODA 28 GRUDNIA

8.30     Ul. Litewska [ nieparzyste ] od 15 do 35                                                   x. R

8.30     Ul. Słowackiego [ nieparzyste ] od Idalina do nr 101                              x. J

8.30     Ul. Miedziana                                                                                              x. D

8.30     Ul. Ludwikowska                                                                                       x. Seb

9.00     Ul. Kwiatkowskiego [ nieparzyste [ od Słowackiego                                x. Bandos

 

CZWARTEK 29 GRUDNIA

8.30     Ul. Litewska [ nieparzyste [ od 37 do ul. Odrodzenia                              x. R

8.30     Ul. Słowackiego [ parzyste ] od wiaduktu do ronda                                x. J

8.30     Ul. Kwiatowa [ nieparzyste ]                                                                      x. D

8.30     Ul. Kwiatowa [ parzyste ]                                                                           x. Seb

9.00     Ul. Kwiatkowskiego [ parzyste ]                                                                x. Bandos

 

PIĄTEK 30 GRUDNIA

8.30     Ul. Litewska [ parzyste ] od 2 do 26                                                          x. R

8.30     Ul. Błotnia od Dąbrowskiego [ cała ]                                                        x. J

8.30     Ul. Konopnickiej [ cała ] od Białej                                                             x. D

8.30     Ul. Świerkowa i jedna rodzina od Słowackiego                                       x. Seb

9.00     Ul. Kościelna [ cała ]                                                                                   x. Bandos

 

SOBOTA 31 GRUDNIA

8.30     Ul. Norwida [ od końca do Owocowej ]                                                    x. J

8.30     Ul. Jarzynowa od Białej                                                                             x. D

8.30     Ul. Akacjowa od Ogrodniczej                                                                   x. Seb

  

PONIEDZIAŁEK 2 STYCZNIA 2017.

8.30     Ul. Litewska [ parzyste ] od 28 do 48                                                        x. R

8.30     Ul. Jasna [ cała ] od Słowackiego                                                              x. J

8.30     Ul. Ciemna [ cała ] od Słowackiego                                                           x. Seb

9.00     Ul. Wróblewskiego [ cała ]                                                                         x. Bandos

14.15   Ul. Promyka od Giserskiej                                                                         x. D

 

WTOREK 3 STYCZNIA

8.30     Ul. Litewska [ parzyste ] 52 do końca                                                       x. R

8.30     Ul. Tadeuszowska [ nieparzyste ]                                                              x. Bandos

11.00   Ul. Kośna od Kwiatkowskiego                                                                   x. D

13.00   Ul. Niemcewicza od Komfortu potem domy przy Konopnickiej [ cała] x. J

14.30   Ul. Mikołaja z Radomia                                                                             x. Seb

 

ŚRODA 4 STYCZNIA

8.30     Ul. Lechicka [ parzyste 4 – 18                                                                    x. R

8.30     Ul. Dąbrowskiego od Słowackiego                                                            x. J

8.30     Ul. Górna od Słowackiego                                                                         x. Seb

9.00     Ul. Tadeuszowska [ parzyste ] i Przelotna                                                x. Bandos

12.00   Ul. Odechowska od Długojowskiej                                                           x. D

 

CZWARTEK 5 STYCZNIA

8.30     Ul. Lechicka = 20 – 26                                                                                 x. R

8.30     Ul. Podmiejska od Ogrodniczej [ parzyste ]                                             x. J

8.30     Ul. Podmiejska [ nieparzyste ]                                                                   x. D

9.00     Ul. Długojowska od Ogrodniczej [ cała ]                                                  x. Bandos

14.30   Ul. Makowska i Zielińskiego                                                                      x. Seb

 

SOBOTA 7 STYCZNIA

8.30     Ul. Komunalna od Ogrodniczej [ parzyste ]                                             x. J

8.30     Ul. Komunalna [ nieparzyste ]                                                                   x. Seb

8.30     Ul. Ogrodnicza od lotniska do obwodnicy                                                x. D

9.00     Ul. Ogrodnicza od Słowackiego do obwodnicy                                        x. Bandos

 

PONIEDZIAŁEK 9 STYCZNIA

8.30     Ul. Lechicka [ PARZYSTE ] nr 28 – do końca                                        x. R

8.30     Ul. Biała od szkoły [ parzyste ]                                                                  x. J

8.30     Ul. Wrześniowskiego od Kwiatkowskiego                                                x. Seb

9.00     Ul. Biała [ nieparzyste ] od 1 – 105                                                            x. Bandos

14.00   Ul. Dzielna od Długojowskiej                                                                    x. D

 

WTOREK 10 STYCZNIA

8.30     Ul Lechicka [ nieparzyste ] od 1 – 19                                                        x. R

13.00   Ul. Graniczna od Kwiatkowskiego i Fabryczna                                      x. J

11.00   Ul. Czeremchowa                                                                                       x. D

14.30   Ul. Jaśminowa                                                                                             x. Seb

9.00     Ul. Wesoła [ nieparzyste ] od Słowackiego                                               x. Bandos

 

ŚRODA 11 STYCZNIA

8.30     Ul. Lechicka [ nieparzyste ]  nr 21 – 29                                                    x. R

8.30     Ul. Gromadzka i Krzyżowa                                                                       x. J

8.30     Ul. Złota [ nieparzyste ] od Słowackiego                                                   x. Seb

12.00   Ul. Inspektowa i Hubalczyków                                                                  x. D

9.00     Ul. Wesoła [ parzyste ]                                                                                x. Bandos

 

CZWARTEK 12 STYCZNIA

8.30     Ul. Lechicka [ nieparzyste ] od 31 do końca                                             x. R

8.30     Ul. Żurawia od Promyka                                                                           x. J

8.30     Ul. Owocowa; * 12.00 Trawna                                                                  x. D

14.30   Ul. Złota [ parzyste ] od Słowackiego                                                        x. Seb

9.00     Ul. Giserska: * 12.30 Ul. Inwalidów Wojennych                                     x. Bandos

 

PIĄTEK 13 STYCZNIA

8.30     Ul. Płaska od Wojska Polskiego                                                                x. J

8.30     Ul. Zapolskiej od Owocowej                                                                      x. D

8.30     Ul. Lubońskiego od Słowackiego                                                              x. Seb

 

SOBOTA 14 STYCZNIA

8.30     Ul. Szara od Wojska Polskiego                                                                  x. J

8.30     Ul. Średnia od Słowackiego                                                                       x. D

8.30     Ul. Wschodnia od Białej                                                                             x. Seb

 

PONIEDZIAŁEK 16 STYCZNIA

8.30     Ul. Klinowa od Konopnickie; * 11.00 Ul. Prosta od Białej                     x. Seb

9.00     Ul. Wojska Polskiego; * 11.00 Ul. Skarżyńskiego; * 13.00 Szeregowa  x. Bandos

11.00   Ul. Kalińska – tylko blok nr 2 nad pocztą                                                x. J

14.00   Ul. Kalińska od Słowackiego – reszta domów oprócz bloku                   x. D

 

WTOREK 17 STYCZNIA

13.00   Rodziny, które w wyznaczonym dniu nie mogły przyjąć księdza = prosimy o zgłoszenie osobiście lub telefonicznie.