altW sobotę 22 września w godzinach wieczornych rozpoczęliśmy modlitewne czuwanie przed wizytą pasterską. W niedzielę o godz. 7.30 do naszej świątyni przybył ordynariusz diecezji ks Biskup Henryk Tomasik. Po symbolicznym przekazaniu kluczy w imieniu młodych Ekscelencję powitali Marysia Bernat i Michał Brzeski a państwo Grażyna i Adam Lachowiczowie w imieniu dorosłych. Podczas wszystkich Mszy św. Słowo Boże głosił ks Biskup, do każdej grupy oddzielnie.
altNajbardziej oczekiwaną przez parafian uroczystością było poświęcenie nowego ołtarza poświęconego Janowi Pawłowi II. Dokonał tego ks. bp Henryk oraz umieścił    w nim relikwie Błogosławionego w relikwiarzu ufundowanym przez państwa Bogumiłę i Janusza Odzimków. Po Mszy św. wszyscy obecni, a było nas naprawdę dużo, z wielką czcią i radością ucałowali relikwie. Po południu odbyło się spotkanie ze wszystkimi wspólnotami : dzieci, młodzieży i dorosłych. Ksiądz Proboszcz scharakteryzował każdą wspólnotę oraz przedstawił potrzeby i stan wykonanych prac przy zaplanowanym remoncie naszego kościoła. altPodczas Mszy św. wieczornej w imieniu całej parafii za przybycie do nas podziękowali państw Teresa i Józef Wolscy. W godzinach wieczornych ks Biskup spotkał się z Radą Parafialną a w poniedziałek wizytował szkoły znajdujące się na terenie naszej parafii.
Nowy, piękny ołtarz bardzo upiększył wygląd naszej świątyni.
Obecność Papieża pośród nas w postaci kropli Jego krwi jak również obraz motywują nas do poznawania nauczania Jana Pawła II, oraz przypomina nam jak wielkiego orędownika w niebie mają Polacy. Po każdej Mszy św wierni klękają u stóp ołtarza    i zanoszą swoje modlitwy. Błogosławiony Papież w dalszym ciągu przyciąga młodzież, co widać u stóp Jego ołtarza w naszej świątyni.
Każdego 22 dnia miesiąca podczas specjalnego nabożeństwa będziemy zanosić nasze modlitwy przez pośrednictwo Błogosławionego Jana Pawła II.
altalt
 
Błogosławiony Janie Pawle, módl się za nami.
Tekst napisała i zdjęciami opatrzyła Barbara Głowacka