altWieniec z róż

Różaniec, którego nazwa wzięła się od łacińskiego słowa rosarium, ogród różany, jest modlitwą o wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny. Jego historia sięga czasów średniowiecza, kiedy to Matka Boża objawiła się św. Dominikowi, polecając mu odmawianie tzw. Psałterza Maryi, czyli 150 Zdrowaś Maryjo i 15 Ojcze nasz. Ostateczny kształt modlitwy został ustanowiony na wzór 150 psalmów i została ona rozpowszechniona przez zakon Dominikański. Różaniec traktuje się jako jako największy oręż przeciwko wrogom wiary. To za jego sprawą, Europy nie zalała fala muzułmanów, kiedy to 7 października 1571 roku, rozegrała się bitwa morska pod Lepanto, która powstrzymała ich przed dalszą ekspansją. Papież, Pius V, wezwał wszystkich chrześcijan do odmawiania różańca i w dzień wielkiego zwycięstwa ogłosił 7 października świętem Matki Bożej Różańcowej.

„Non virtus, non arma, non duces, sed Mariae Rosiae victores nos fecit.”
Nie odwaga, nie broń, nie dowódcy, ale Maryja Różańcowa dała nam zwycięstwo.

Różaniec dzieli się na 20 tajemnic, które są podzielone na 4 grupy, a każda z nich nawiązuje do wydarzenia z życia Jezusa Chrystusa i Matki Bożej. Nie jest to jedynie modlitwa, ale również medytacja skupiająca się na konkretnych wydarzeniach.

Wspólnota różańcowa w naszej parafii składa się z 15 „róż”, czyli kółek różańcowych. Spotkania odbywają się w pierwszą niedzielę miesiąca o godzinie 16.00. Moderatorem jest ks. prob. Roman Adamczyk.