alt

                Zbliża się 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości. Będziemy obchodzić kolejną, symboliczną rocznicę odzyskania wolności po 123 latach okupacji i zaborów. Z tej okazji 27 października Parafialny Oddział Akcji Katolickiej NSJ rozprowadzał flagi narodowe.

                Akcja „WYWIEŚ FLAGĘ” jest inicjatywą członków AK mającą na celu promocję nowoczesnych postaw patriotycznych i form manifestacji swojego patriotyzmu. Zdając sobie sprawę z tego, że tematyka patriotyczna z trudem dociera ze swoim przekazem do społeczeństwa, a szczególnie do młodego pokolenia Polaków, Parafialny Oddział Akcji Katolickiej chce pokazać, że Ojczyzna może być żywa w naszych sercach, blisko nas, na wyciągnięcie ręki. Rozprowadzając flagi członkowie AK mają nadzieję, że w ten sposób przyczynią się do wzrostu świadomości społecznej w zakresie historii państwa, przede wszystkim
w zakresie jego symboli-flagi i godła narodowego.

            BĄDŹ PATRIOTĄ! WYWIEŚ FLAGĘ

                Parafialny Oddział Akcji  Katolickiej Najświętszego Serca Jezusowego w Radomiu jest pomysłodawcą i organizatorem kursu nauki języków: angielskiego i niemieckiego. Kurs cieszy się dużym zainteresowaniem. Zajęcia odbywają się w różnych grupach wiekowych w kawiarence parafialnej. Udało się zorganizować  trzy grupy nauki języka angielskiego i jedną grupę nauki języka niemieckiego. Kursanci spotykają się z lektorem raz w tygodniu od września 2013 r.