altOGŁOSZENIA PARAFIALNE 2013 ROK
1 STYCZNIA 2013

ŻYCZENIA – NOWOROCZNE


Papież Benedykt XVI z swoim Orędziu na pierwszy dzień nowego roku modli się o pokój w  ludzkich sercach, o pokój w rodzinach, o pokój w skali całej rodziny ludzkiej.
 


Składamy życzenia, ale i podczas mszy św. prosimy Boga,  aby ten czas określany mianem ROKU 2013, obfitował w pogłębioną refleksję:

 
=  nad naszą wiarą w Boga w Trójcy Świętej Jedynego, bo przecież aż do listopada będzie trwał ROK WIARY;
= nad życiem, jego pięknem, ale i nad naszą odpowiedzialnością za dar stworzenia;
= nad życiowym powołaniem, które niesie radość i zobowiązania;
= wielkim dbaniem o swoją duszę jak i ciało.
= nad ludzką pracą, aby jej dla wszystkich wystarczyło, aby cieszyła i wyzwalała do nowej twórczości
= aby wszystkim darzyło się i nikomu nie zabrakło codziennego chleba, o który modlimy się każdego dnia w Modlitwie Pańskiej.
= aby nie zabrakło nam ludzkiej życzliwości dawanej i otrzymywanej; byśmy więcej chcieli obdarzać się serdecznym uśmiechem; by każdy z nas był tą ewangeliczną „dobrą radą” dla bliźniego; 

 
Błogosław Boże Dziecię –
– przez ręce Matki Twojego Narodzenia
– przez wstawiennictwo Józefa, wiernego Opiekuna Boskiej Miłości
– przez asystencję Anioła Stróża, by czuwał nad nami rano, wieczór,  we dnie i w nocy
– przez naszych świętych Patronów obranych na chrzcie świętym.

 
Błogosław nam Boże, przez Jezusa Chrystusa w darze Ducha Świętego.
 

alt

ŻYCZENIA SKŁADAJĄ Wasi Duszpasterze:

 

– Ks. Roman Adamczyk  proboszcz Parafii NSJ w Radomiu
– Ks. Stanisław Suwała senior wspólnoty kapłańskiej
– Ks Jerzy Adamczyk
– Ks. Piotr Popiel
– Ks. Rafał Grochala