14. kwietnia 2016 r. odbyło się kolejne spotkanie Klubu Seniora z naszej parafii. Tym razem udaliśmy się do domu Sióstr Michalitek  znajdującego się przy ul. Wernera.  

Trzeba pamiętać, że przez blisko 30 lat pracowały w naszej parafii Siostry Michalitki. Wszyscy doskonale je pamiętamy i bardzo dobrze wspominamy. Jedna z Sióstr bardzo interesująco przybliżyła nam osobę ks. Markiewicza, założyciela Zgromadzenia, i scharakteryzowała wszystkie zadania i prace jakie podejmują członkowie Zakonu. Generalną zasadą Księży i Sióstr ze Zgromadzenia św. Michała Archanioła jest pracować dla ludzi biednych. Siostry, w  wybudowanym przez siebie budynku, prowadzą świetlicę dla ok. 60 dzieci w wieku od 4 do 16 lat. Dzieci otrzymują tu pomoc w bardzo szerokim zakresie.   

Ksiądz Proboszcz, dziękując za dzisiejsze spotkanie, zaprosił Siostry do naszej parafii, by podzieliły się swoimi radościami, sukcesami i trudnościami.

BG

GALERIA