W środę 9. października w Domu Parafialnym odbyło się kolejne spotkanie Klubu Seniora. “Zwyczaje związane ze świętem Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym” – to temat, który omówił zaproszony na to spotkanie etnograf. Pan Marcin Stańczuk z Muzeum Wsi Radomskiej omówił wszystkie obyczaje związane z pochówkiem zmarłych a te przecież zmieniały się na przestrzeni wieków. Ludzi bogatych i zasłużonych często chowano w kryptach w kościele, a z czasem w dużych grobowcach, bogato zdobionych na cmentarzach grzebalnych. Ludzie biedni zwykle grzebani byli w prostych ziemnych grobach. Z biegiem lat i to się zmieniało. Najpierw z okazji Wszystkich Świętych, takie groby odnawiano, strojono np. jedliną, później budowano płotki, a dzisiaj są coraz bogatsze grobowce.

Do wspomnień o dawnych zwyczajach włączyły się obecne Panie i ubogaciły to spotkanie.

BG