Kronika Parafialna

Kronika parafialna – rok 2021 – część druga

20. czerwca
Parafialny festyn rodzinny – część III obchodów Jubileuszu 100-lecia Parafii Najświętszego Serca Jezusowego.
Tegoroczny festyn parafialny, który poprowadził ks. Sebastian Osiński odbył się w formule wspólnego świętowania – śpiewu i zabawy. Wystąpili: chór parafialny, p. Piotr Wróbel z synem oraz gościnnie dzieci ze Szkoły Podstawowej w Odechowie. Odbył się również finał testu wiedzy na temat historii parafii, do którego eliminacje przeprowadzono w maju. Wszyscy jego uczestnicy wykazali się rozległą wiedzą. Zwyciężył p. Adam Lachowicz, drugie miejsce zajął p. Jan Kwiecień a trzecie p. Jerzy Skórkiewicz. Wszystkich finalistów nagrodzono wartościowymi nagrodami. Przygotowano także krótkie pytania oraz upominki dla publiczności. Spotkanie zakończyła degustacja porcji jubileuszowego tortu.

czytaj dalej

Kronika parafialna – rok 2021 – część pierwsza

Jubileusz 100-lecia Parafii Najświętszego Serca Jezusowego
Radom – Glinice
„Wspólnota Obecności”
W 2021 r. Parafia NSJ w Radomiu uroczyście obchodziła jubileusz stulecia jej erygowania, a także osiemdziesiątą rocznicę śmierci byłego proboszcza, obecnie błogosławionego, ks. Bolesława Strzeleckiego. Wspólnota parafialna włączyła się również w obchody ogólnopolskie stulecia poświęcenia Narodu Polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. W tym roku przypadła także rocznica 35-lecia święceń kapłańskich proboszcza Parafii NSJ w Radomiu ks. kan. Romana Adamczyka oraz ks. kan. dra hab. Jerzego Adamczyka, którzy przed dziesięciu laty rozpoczęli posługę kapłańską w kościele na radomskich Glinicach.

czytaj dalej

Kronika parafialna – rok 2020

Okres Bożego Narodzenia
Zgodnie z tradycją i ustalonym harmonogramem odbyła się tegoroczna wizyta duszpasterska oraz spotkania opłatkowe, a w Niedzielę Chrztu Pańskiego Galowy Koncert Kolędowy, podczas którego wystąpił chór parafialny oraz zaproszeni goście z Zespołu Muzyki Dawnej Basso Continuo, młodzieżowy zespół Clown Fiesta, p. Roman Orczykowski i ministrant Patryk Kępka. W nowym roku wszystkie grupy parafialne zgodnie z harmonogramem rozpoczęły swe spotkania formacyjne i modlitewne.

czytaj dalej

Kronika parafialna – rok 2019

6. stycznia
Od nowego roku w każdą niedzielę i święto nakazane w Parafii NSJ w Radomiu obowiązuje nowy układ mszy św.: 7.00 (zamiast 6.30 i 7.30); 9.00; 10.30;12.00 i 18.00.

czytaj dalej

Kronika Parafialna – rok 2018

14. stycznia
W dniu dzisiejszym Chór Parafii NSJ w Radomiu wystąpił w Muzeum im. Jacka Malczewskiego Radomiu. Koncert odbył się w ramach noworocznego, związanego z tradycją śpiewania kolęd cyklu ”Do muzeum przybywajcie!”.
Członkowie zespołu pod kierownictwem wikariusza ks. Sebastiana Osińskiego przygotowali i wykonali wiele nowych kolęd i pastorałek. Tydzień wcześniej odbył się cieszącym się tradycyjnie dużym zainteresowaniem koncert w naszej parafialnej świątyni.

czytaj dalej

Kronika Parafialna – rok 2017

29. stycznia
Po raz kolejny parafianie wsparli chore dziecko. W efekcie przeprowadzonej niedzielnej zbiórki do puszek na rzecz nieuleczalnie chorego Szymona Kowalika pozyskano kwotę 4089 zł. Suma ta pozwoli rodzicom pokryć miesięczny koszt leczenia i rehabilitacji syna.

czytaj dalej

Kronika parafialna – lata 2017 – 2021 – wstęp

Wstęp
Każdy kolejny rok istnienia dla wspólnoty parafialnej jest czasem: wspomnień, podsumowań i stawiana sobie kolejnych zadań. Dla Parafii NSJ w Radomiu wyjątkowy był 2021 rok, gdy świętowała ona jubileusz 100 – lecia istnienia. Główne uroczystości poprzedził dziesięcioletni okres duchowych i materialnych przygotowań. Łączyły się one z realizowanymi przez parafię zadaniami zmierzającymi do systematycznego pogłębiania wiary oraz zaangażowania członków wspólnoty w realizowane dzieła

czytaj dalej

Kronika parafialna – lata 2011 – 2016

Wstęp
Każdy kolejny rok istnienia dla wspólnoty parafialnej jest czasem: wspomnień, podsumowań i stawiana sobie kolejnych zadań. Dla Parafii NSJ w Radomiu wyjątkowy był 2021 rok, gdy świętowała ona jubileusz 100 – lecia istnienia. Główne uroczystości poprzedził dziesięcioletni okres duchowych i materialnych przygotowań. Łączyły się one z realizowanymi przez parafię zadaniami zmierzającymi do systematycznego pogłębiania wiary oraz zaangażowania członków wspólnoty w realizowane dzieła

czytaj dalej

Kronika parafialna – lata 1953 – 1987

Kronika parafii: Najświętszego Serca Jezusowego w Radomiu na Glinicach
Dekretem, J.E. Ks. Mariana Ryxa, pasterza Diecezji Sandomierskiej, wydanym pod datą 28 kwietnia 1921 roku za Nr. 1182 parafia Radomska, podzielona została na cztery parafie: t.j obok parafii farnej przy kościele Św. Jana Chrzciciela, erygowane zostały trzy nowe parafie: jedna przy kościele Opieki Panny Marii przy ul. Sienkiewicza, druga pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa na przedmieściu Glinice i trzecia pod wezwaniem Opieki Św. Józefa na wsi Myśliszewice przy stacji kolejowej Jedlnia.

czytaj dalej

Zarys historii parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Radomiu na Glinicach; Sprawozdania z wizytacji pasterskich (1921 – 2004)

Na Chwałę Bożą, na cześć Najsłodszego Serca P. Jezusa.
Radom cały i wszystkie wsie okoliczne należały do jednej parafii Św. Jana. Dekretem J.E. Biskupa Sandomierskiego Księdza Marjana Józefa Ryxa z dn. 28 kwietnia 1921 roku parafia wyżej wymieniona została podzielona na części:
1) parafię Św. Jana (Fara), 2) Opieki Naj. Maryi Panny (Marjacki – nowy kościół, 3) Najśw. Serca P. Jezusa na Glinicach i 4) Myśliszewice koło stacji Kolejowej Jedlnia.
Dekret Biskupi został wcielony w życie dopiero dnia 1 lipca 1921r. Na proboszcza parafii N. Serca P. Jezusa na Glinicach został powołany Ks. Roman Maliszewski, b. proboszcz w Ożarowie.

czytaj dalej