Kapłani

Kapłani

Proboszcz Parafii:

Ks. Kan. Mgr Roman Adamczyk – ur. 27. 05. 1960 r., św. kapł. 17. 05. 1986 r., stan. od 1. 07. 2011 r.

Wikariusze:

Ks. Mgr Sebastian Osiński – ur. 30. 05. 1982 r., św. kapł. 31. 05. 2008 r., stan. od 1. 07. 2013 r.

Rezydenci:

Ks. Kan. Dr hab. Jerzy Adamczyk – ur. 22. 04. 1959 r., św. kapł. 17. 05. 1986 r., stan. od 1. 07. 2011 r.