Kapłani

Kapłani

Proboszcz Parafii:

Ks. Kan. Mgr Roman Adamczyk – św. kapł. 17. 05. 1986 r., w parafii od 01. 07. 2011 r.

Wikariusz:

Ks. Mgr Bartłomiej Goździewski – św. kapł. 25. 05. 2013 r., w parafii od 25. 08. 2023 r.

Rezydent:

Ks. Kan. Dr hab. Jerzy Adamczyk – św. kapł. 17. 05. 1986 r., w parafii od 01. 07. 2011 r.