Obecnie pracujący

PROBOSZCZ PARAFII

Ksiądz Kanonik mgr Roman Adamczyk – św. kapł. 17. 05. 1986 r., w parafii od 01. 07. 2011 r.

WIKARIUSZ

Ksiądz mgr Bartłomiej Goździewski – św. kapł. 25. 05. 2013 r., w parafii od 25. 08. 2023 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

REZYDENT

Ksiądz Kanonik dr hab. Jerzy Adamczyk – św. kapł. 17. 05. 1986 r., w parafii od 01. 07. 2011 r.