Prace renowacyjne wewnątrz świątyni

Wstępne prace remontowe wewnątrz glinickiej świątyni przeprowadzono na początku XXI w. Największy zakres miały te wykonane w 2003 r. Objęły one: odkurzanie kościoła, malowanie ścian wymianę szyb w oknach oraz systemu ogrzewania świątyni.

 

 

Prace renowacyjne przeprowadzone równolegle z remontem zewnętrznym w latach 2011-2020.

Ze względu na trwający remont zewnętrznej strony świątyni wraz z otoczeniem prace były skoncentrowane głównie na odnowieniu ruchomego wyposażenia: monstrancji, 7 sztandarów oraz 2 latarni i krzyża procesyjnego.

 

 

W 2014 r. przeprowadzono renowację posadzki, którą wyszlifowano do maksymalnie naturalnego wybłyszczenia oraz przygotowano znajdującą się przy odnowionej kruchcie kaplicę przedpogrzebową.

 

 

W miarę zbliżania się końca remontu zewnętrznego podjęto kolejne prace wewnątrz świątyni. Pierwszym dziełem renowacji wnętrza w tym okresie było odnowienie i pozłocenie 3 żyrandoli z nawy głównej oraz 9 z naw bocznych.

 

Wymalowano lamperię oraz odnowiono wykonane w 1991 r., według rysunków projektanta świątyni Stefana Szyllera, ławki. Renowacji poddano także krzyż w kruchcie kościoła.

 

Prace konserwacyjno-renowacyjne malatury przeprowadzane od 2020 r.

Do Wielkanocy 2021 r. wykonano malowanie prezbiterium oraz dokonano renowacji polichromii : Sąd Ostateczny, Golgota i śmierć Pana Jezusa, Mojżesz i wąż miedziany, Ostatnia Wieczerza, Chrzest Pana Jezusa, Prymat św. Piotra. Całościowy koszt tej inwestycji wyniósł 493 tysiące złotych.

 

W latach 2022-2023 poddano renowacji nawę boczną poprzeczną. W tym okresie odnowiono 11 obrazów ściennych oraz obraz z ołtarza Najświętszego Serca Jezusowego. W 2022 r. przeprowadzono prace w części nawy od ul. W. Wróblewskiego, a w 2023 r. od ul. Kościelnej.

 

Działania remontowe podjęte równolegle z renowacją malatury

W celu wyeksponowania walorów estetycznych naściennych obrazów oraz malatury świątyni w latach 2021-2022 r. w prezbiterium oraz na gzymsie głównym w całym kościele zamontowano nowe oświetlenie, które zapewnia 16 wariantów wielobarwnej iluminacji.

 

Zamontowano także dwa nowe ekrany do wyświetlania pieśni. Ich usytuowanie na filarach pozwala na odczytanie tekstów z każdego miejsca w kościele.

 

Równolegle z przeprowadzanymi pracami malarskimi w poprzecznej nawie świątyni dokonano renowacji wykonanych w 1951 r. według projektu Władysław Jastrzębskiego (1906-1995) witraży. Powstały one w Krakowskim Zakładzie Witraży. S.G. Żeleńskiego. Ufundowany przez parafian witraż Matki Bożej Różańcowej odnowiono w 2022 r., a witraż przedstawiający św. Józefa opłacony przez Józefa i Bronisławę Matrackich w 2023 r.

W marcu 2022 r. zakończono renowację 14 stacji wykonanej w 1956 r. Drogi Krzyżowej. Prace konserwatorskie polegały na oczyszczeniu, nałożeniu ubytków gipsu, powoskowaniu całości, pozłoceniu tła i obramowań oraz na wyakcentowaniu elementów rzeźbionych.

 

 

Wiosną 2023 r. w ołtarzu nawy bocznej od strony ul. W. Wróblewskiego umieszczono poddaną wcześniej pracom konserwatorskim figurę Matki Bożej z Lourdes. Początkowo znajdowała się ona w bocznym ołtarzu nieistniejącej już kaplicy pw. Serca Jezusowego przy ul. Kościelnej, a po wybudowaniu obecnej świątyni została umieszczona w niszy nawy bocznej.

 

W październiku 2023 r. poświęcono nowy ołtarz z namalowanym w 1991 r. przez p. Izabelę Borowską obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej. Poświęcony przez Jana Pawła II wizerunek Czarnej Madonny umieszczono w wraz z wotami w niszy nawy bocznej od ul. W. Wróblewskiego i odpowiednio doświetlono.