Wewnątrz

Prace renowacyjne wewnątrz świątyni

Wstępne prace remontowe wewnątrz glinickiej świątyni przeprowadzono na początku XXI w. Największy zakres miały te wykonane w 2003 r. Objęły one: odkurzanie kościoła, malowanie ścian oraz wymianę systemu ogrzewania świątyni i szyb w oknach.

Nowe okna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolejne prace renowacyjne podejmowano sukcesywnie po roku 2011.

Początkowo ze względu na trwający remont zewnętrznej strony świątyni wraz z otoczeniem były one skoncentrowane głównie na odnowieniu ruchomego wyposażenia: monstrancji, 7 sztandarów oraz 2 latarni i krzyża procesyjnego.

Odnowione sztandary

Krzyż procesyjny

Sztandar tytularny

Monstrancja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W 2014 r. przeprowadzono także renowację posadzki, która została wyszlifowana do maksymalnie naturalnego wybłyszczenia oraz przygotowano znajdującą się przy kruchcie kaplicę przedpogrzebową.

Kaplica przedpogrzebowa

 

W miarę zbliżania się końca remontu zewnętrznego podjęto kolejne prace wewnątrz świątyni. Pierwszym dziełem renowacji wnętrza w tym okresie było odnowienie i pozłocenie 3 żyrandoli z nawy głównej oraz 9 z naw bocznych.

Odnowiony żyrandol w nawie głównej

 

 

 

 

 

 

 

Wymalowano również lamperię oraz odnowiono ławki, których część wykonano w 1991 r. według rysunków projektanta świątyni Stefana Szyllera.

 

 

 

 

 

W październiku 2020 r. rozpoczęły się prace konserwacyjno-renowacyjne malatury w kościele – I etap prace w prezbiterium.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I efekt prac przy sklepieniu w prezbiterium