Parafia Rzymskokatolicka Najświętszego Serca Jezusowego w Radomiu Diecezja Radomska - Dekanat Radomski Wschodni

Historia

Rys historyczny Parafii NSJ Radom

Historia sięga Ks. Piotra Górskiego, proboszcza parafii św. Jana w Radomiu, prawdopodobnie w początkach XX wieku planował utworzenie nowej placówki duszpasterskiej m.in. na Glinicach. Uważał to za konieczność i podjął świadome działania duszpasterskie w tym kierunku. Argumenty za tym były istotne: znaczne oddalenie od Fary oraz problemy środowiska proletariatu podmiejskiego na Glinicach. Wynikiem jego działań i zabiegów było uzyskanie około 1912 r. darowizny placu pod kościół i plebanię na Glinicach. Starania ks. Górskiego przerwała i odsunęła w czasie na około 10 lat I wojna światowa. Po wojnie wznowiono starania o utworzenie ośrodka duszpasterskiego, a pierwsza kaplica została zaadaptowana przez pierwszego proboszcza, ks. Romana Maliszewskiego, w budynkach po starej cegielni. Parafia została erygowana 28 kwietnia 1921 roku przez biskupa Mariana Ryxa. Wkrótce zaczęto budować kaplicę pod wezwaniem św. Franciszka. Kamień węgielny kaplicy został poświęcony 26 lipca 1922 roku przez biskupa Pawła Kubickiego. Od 1925 roku zaczęto w tej kaplicy sprawować sakramenty. Stanowiła ona część większej budowli przeznaczonej następnie na dom parafialny. Kościół pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego, według projektu architekta Stefana Szyllera z Warszawy, budowano od 1931 roku staraniem ks. Jana Węglickiego i Ks. Stanisława Głąbińskiego. Nie ukończono jednak budowy do 1939 roku. Podczas II wojny światowej, w wyniku ostrzału rosyjskiego od strony Skaryszewa, wznoszony kościół został nieznacznie zniszczony. Po wojnie kontynuację prac prowadzili: ks. Jan Wiącek (do 1949r.) ks. Adam Łukasiewicz (1949-19530, ks. Stanisław Flont (1953-1954). Ostatecznie budowę dokończył i wyposażył kościół ks. Stefan Popis (1954-1966). Biskup Jan Kanty Lorek poświęcił świątynię 10 grudnia 1950 roku. Konsekracji kościoła dokonał zaś 25 listopada 1966 roku Sł. B. Bp Piotr Gołębiowski. Kościół jest murowany z kamienia i cegły, neorenesansowy, trójnawowy z transeptem. Nawy boczne są niższe, wyodrębnione potężnymi kolumnami i filarami. Fronton jest rozbudowany architektonicznie: kolumny, portale, arkady na flankach z wieżyczkami. Pośrodku jest usytuowana trójkondygnacyjna wieża, w przyziemiu kruchta, nad którą jest urządzony chór muzyczny. Część środkowa chóru jest wpuszczona półkoliście w nawę. Polichromia została wykonana w latach 1956-1967. W ścianach kościoła umieszczono kamienne i marmurowe epitafia. W bocznej kaplicy, staraniem ks. prał. Stanisława Suwały urządzono ołtarz ku czci bł. ks. Bolesława Strzeleckiego – w czasie II wojny światowej proboszcza parafii Najświętszego Serca Jezusowego.

Bł. Ks. Bolesław Strzelecki (10.06.1896-2.05.1941)

alt

Urodzony 10 czerwca 1896 r. w Poniemuniu na Suwalszczyźnie, wychowany w Kuźni par. Jastrząb (diecezja radomska). Ukończył Seminarium Duchowne w Sandomierzu, wyświęcony 21.12.1918 r. w kaplicy seminaryjnej.

Był diakonem, potem wikariuszem w parafii św. Michała w Ostrowcu. W latach 1919-1923 studiował w Uniwersytecie Warszawskim, uzyskał doktorat prawa kanonicznego. Prefekt szkół radomskich i wizytator nauki religii, spowiednik zakonnic. Aktywny w pracy charytatywnej i społecznej. W latach 1935-1940 retor kościoła Św. Trójcy w Radomiu. Od 1940 r. proboszcz parafii NSJ w Radomiu. Ofiarny w pomaganiu biednym i więźniom.

Aresztowany 7.01.1941 r. Z radomskiego więzienia przewieziony do Oświęcimia 5.04.1941 r. W obozie żebrał o chleb dla swoich parafian tam przebywających. Zmarł z powodu wycieńczenia.

Beatyfikowany w gronie 108 męczenników przez Jana Pawła II dnia 13.06.1999 roku.

Kontakt

Parafia Najświętszego Serca Jezusowego w Radomiu
ul. Kościelna 1
26-604 Radom
Województwo Mazowieckie
Polska

Telefon: (48) 365 60 44
https://www.nsj.radom.pl

Proboszcz: ks.kan. Roman Adamczyk

tel.kom. - 600 77 81 71
e-mail - ksadamczyk1@wp.pl

Nr konta parafii:
21 9147 0009 0000 7386 2000 0001

Godziny Otwarcia

Kancelaria czynna: 

Wtorek, Czwartek, Piątek:
8:00 - 9:00, 16:00 - 17:00

Porządek Mszy Św. i Nabożeństw

MSZE ŚWIĘTE

Niedziele i Uroczystości:
7.00; 9.00; 10.30; 12.00; 18.00

Święta Zniesione:
6.30; 9.00; 18.00

Dni powszednie:
6.30; 17.30; 18.00
Maj, Czerwiec, Październik:
6.30; 17.00; 18.00

NABOŻEŃSTWA

Maj, Czerwiec, Październik:
17.30

Każdy Piątek: 15.00
Koronka do Bożego Miłosierdzia; po niej adoracja eucharystyczna do mszy świętej popołudniowej; kwadrans przed mszą świętą Litania do Serca Pana Jezusa

PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA
Spowiedź pół godziny przed mszą świętą

Mapa dojazdu

Share This