Pochodzący z parafii

Duszpasterze pochodzący z Parafii NSJ w Radomiu
(stan na 2021 r. – w nawiasie podano rok przyjęcia święceń kapłańskich)

o. Bogdan Fajdek, bernardyn (1979)

o. Sebastian Matecki, paulin (1987)

ks. mgr Leszek Mach (1989)

ks. mgr Jacek Swęd, michalita (1989)

ks. mgr Mirosław Kazimierz Nowak (1993)

ks. mgr Dariusz Sałek (1993)

ks. mgr Wojciech Dobczyński (1994)

ks. mgr Arkadiusz Bieniek (1995)

ks. Robert Białkowski (1996)

ks. mgr Marek Pionka (1998)

ks. mgr Grzegorz Wójcik (jun.) (2003)

o. Szczepan Sztuka, kartuz (2003)

ks. mgr Konrad Jaśkiewicz (2004)

ks. dr Karol Kowalczyk (2004)

ks. mgr Michał Szeląg (2004)

ks. mgr Łukasz Madej (2016)

ks. mgr Łukasz Szymański (2020)