Duszpasterstwo osób żyjących w związkach bez sakramentu małżeństwa

Data utworzenia

Spotkania dla osób żyjących w związkach bez sakramentu małżeństwa zainaugurowane zostały w 2014 r.

Osoby odpowiedzialne

Animatorami tej grupy są p. Bogumiła i Janusz Odzimkowie, a jej moderatorem został ks. proboszcz Roman Adamczyk.

Cel powołania i charakterystyka działalności

Duszpasterstwo to jedyna tego typu grupa z systematyczną formacją w Diecezji Radomskiej. Ma na celu niesienie pomocy duchowej coraz liczniejszej grupie osób ochrzczonych, które znalazły się w skomplikowanej sytuacji małżeńskiej. Animatorzy pragną je wesprzeć w samodzielnym odkrywaniu dróg do Boga oraz prowadzeniu życia religijnego, pomimo istniejącej przeszkody.  

Zaproszenie do udziału w spotkaniach kierowane jest do wszystkich osób żyjących w związkach bez sakramentu małżeństwa, niezależnie od parafii, do której aktualnie należą.

Forma spotkań:

– katecheza,

– adoracja eucharystyczna,

– coroczny dzień skupienia.

Termin spotkań formacyjnych

Od września do czerwca w każdą czwartą niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 18.00.