Parafialna Rada Duszpasterska

Data utworzenia

W parafii NSJ w Radomiu Rada Duszpasterska została powołana w 2012 r. przez ks. proboszcza Romana Adamczyka. Utworzyli ją liderzy grup formacyjnych i modlitewnych osób dorosłych, działających przy parafii.

Osoby odpowiedzialne

Funkcję jej przewodniczącego z urzędu pełni ks. proboszcz Roman Adamczyk, natomiast funkcję koordynatora sprawuje p. Barbara Kowalczyk.

Cel powołania i charakterystyka działalności

Parafialna Rada Duszpasterska jest ciałem doradczym, które pod kierownictwem proboszcza wspomaga kapłanów w organizacji życia duszpasterskiego we wspólnocie wiernych. Comiesięczne spotkania służą koordynacji działań poszczególnych grup, udzielaniu wsparcia nowym inicjatywom i realizowaniu stałych zadań.

W parafii NSJ w Radomiu od wielu lat członkowie Rady Duszpasterskiej wraz z kapłanami m. in. współorganizują festyny, których celem jest integracja glinickiej wspólnoty parafialnej. Każdorazowo w ich trakcie realizowane są także różnorodne akcje charytatywne w tym te, służące formacji religijnej młodych parafian (półkolonie, wyjazdy na turnusy oazowe, opłatę wpisowego na pieszą pielgrzymkę parafialną na Jasną Górę i in.).

W 2018 r. Parafialna Rada Duszpasterska zainaugurowała trzyletni bezpośredni okres przygotowań do Jubileuszu 100-lecia Parafii NSJ w Radomiu, w ramach którego udziela wsparcia wszystkim zaplanowanym inicjatywom sukcesywnie włączanym do ramowego programu jego obchodów.

Termin spotkań formacyjnych

Od września do czerwca w trzeci poniedziałek miesiąca o godz. 18.30.