22.kwietnia proboszcz NSJ Radom wraz z członkami Klubu Seniora zwiedzali Zamek Królewski Chęciny. Przewodnikiem naszym była pani Aneta. Pierwsze wzmianki o tym obiekcie pochodzą z 1306 r .Wtedy Władysław Łokietek przekazał zamek i okoliczne wsie bp krakowskiemu Muskacie. W średniowieczu był to bardzo ważny obiekt, gdzie kilkakrotnie odbywały się zjazdy rycerstwa i możnowładców. Z tego miejsca wyruszył Łokietek na zwycięską bitwę pod Płowcami w 1331r. W obawie przed zagrożeniem krzyżackim w tej warowni zdeponowano skarbiec koronny a w pewnym czasie złożono też kosztowności diecezjalne. Działał sąd grodzki, twierdza służyła też jako więzienie. W zamkowych murach gościli królowie np  Władysław  Łokietek , Kazimierz Wielki, Władysław Jagiełło. Rezydowały też żony królów np Bona Sforza oraz inni członkowie rodzin królewskich. Zamek kilkakrotnie ulegał zniszczeniu. Największego dzieła zniszczenia dokonali Szwedzi podczas Potopu. Wiek XVIII to czas stopniowej degradacji obiektu. Miejscowa ludność rozbierała mury pozyskując budulec. W 1967 roku wojewódzki konserwator zabytków wpisał obiekt do rejestracji zabytków. Gruntowne prace restauracyjne prowadzone są od czasów powojennych i trwają jako prace zabezpieczające „trwałą ruinę”  Potężne baszty widoczne są z daleka a w jednej z nich mieści się punkt widokowy skąd roztacza się piękny krajobraz Gór Świętokrzyskich.

W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się w sanktuarium w Skarżysku Kamiennej. Przywitał nas kustosz sanktuarium ks Jerzy Karbownik, który w kilku zdaniach opowiedział historię tego miejsca. Z okazji zbliżających się imienin odśpiewaliśmy gromkie 100 lat i złożyliśmy życzenia . Tradycji stało się zadość i zostaliśmy poczęstowani słodyczami. Po tych słodkościach udaliśmy się do kaplicy gdzie modlitwę poprowadził nasz Ksiądz Proboszcz .

Tekst i zdjęcia: Barbara Głowacka