Rycerstwo Niepokalanej

Męskie Koło Różańcowe

Data utworzenia

Koła Żywego Różańca, w tym Męskie Koło Różańcowe, powstały wraz z utworzeniem Parafii NSJ w Radomiu i są najstarszą nieprzerwanie działającą grupą glinickiej wspólnoty parafialnej.

Osoby odpowiedzialne

Zelatorami są p. Jan Żak i p. Krystian Kuc a moderatorem ks. Roman Adamczyk.

Cel powołania i charakterystyka działalności

Różaniec, którego nazwa wzięła się od łacińskiego słowa rosarium, ogród różany, jest modlitwą o wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny. Jego historia sięga czasów średniowiecza, kiedy to Matka Boża objawiła się św. Dominikowi, polecając mu odmawianie tzw. Psałterza Maryi, czyli 150 Zdrowaś Maryjo i 15 Ojcze nasz. Witraż ukazujący to właśnie objawienie znajduje się w transepcie poprzecznym glinickiej świątyni.

W Żywym Różańcu kółko złożone z 20 osób nazywa się „Różą” i każda z tych osób odmawia codziennie jedną Tajemnicę Różańca Świętego. Przyjęcie do tej wspólnoty dokonuje się przez wpisanie do rejestru członków i zobowiązanie się do codziennego odmawiania wskazanej dziesiątki Różańca świętego w konkretnych intencjach. Zmiana tajemnic odbywa się co miesiąc. 

Kółka różańcowe w parafii NSJ w Radomiu od początku jej istnienia były prężnie rozwijającą się grupą parafialną. Męskie Koło Różańcowe pod wezwaniem „Rycerstwa Niepokalanej” codzienną modlitwą obejmuje intencje Ojca Św., sprawy parafii, swoich rodzin, także sytuacji i ludzi potrzebujących modlitewnego wsparcia. Jej wieloletnim zelatorem był p. Stanisław Jałowski.

Termin spotkań formacyjnych

Wymiana tajemnic różańcowych odbywa się w pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 10.30. Msza św. w intencji żyjących członków Kół Żywego Różańca sprawowana jest w pierwszą sobotę miesiąca o godz.18.00, a za zmarłych w pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 7.00.