Schola

Cel powołania i charakterystyka działalności

Osobom, które podejmują trud wielogodzinnych prób nauki śpiewu, a następnie publicznych występów podczas uroczystości kościelnych tradycyjnie towarzyszą słowa św. Augustyna „Kto śpiewa dwa razy się modli”. Głównym i najważniejszym zadaniem scholi jest służba liturgii. Śpiew ma przede wszystkim oddawać chwałę Panu Bogu oraz pomagać wiernym głębiej włączać się w liturgię.

Ruch gromadzenia się dzieci i młodzieży wokół śpiewu kościelnego w Parafii NSJ w Radomiu nie miał charakteru stałego, chociaż posiadał długą tradycję. Okresowo był on zawieszany ze względu na brak chętnych do udziału w spotkaniach. Obecnie istniejąca schola powstała w 2013 r. Utworzono wtedy dwie grupy, liczące łącznie około dwudziestu osób. Schola młodzieżowa przygotowywała oprawę muzyczną do niedzielnej Mszy św. o godz. 10.30,  a dziecięca o godz. 12.00. Ich opiekunem został ks. Sebastian Osiński.

Termin spotkań

Sobota g. 11.00