Schola

Cel powołania i charakterystyka działalności

Osobom, które podejmują trud wielogodzinnych prób nauki śpiewu, a następnie publicznych występów podczas uroczystości kościelnych tradycyjnie towarzyszą słowa św. Augustyna „Kto śpiewa dwa razy się modli”. Głównym i najważniejszym zadaniem scholi jest służba liturgii. Śpiew ma przede wszystkim oddawać chwałę Panu Bogu oraz pomagać wiernym głębiej włączać się w liturgię.

Termin spotkań

Piątek g. 17.00