Kolejne spotkanie Seniorów odbyło się 1. czerwca. Spotkaliśmy się w „Zaułku Glinickim”. Miejsce to znajduje się na placu przy Domu Parafialnym, a przygotowane zostało z przeznaczeniem na spotkania grup parafialnych, jeśli pogoda na to pozwoli. Tak jak zawsze rozpoczęliśmy od modlitwy a następnie Ksiądz Proboszcz opowiedział o pomyśle wybudowania takiego obiektu, o jego przeznaczeniu i budowniczym a jest nim Pan Marek Turczyk. Po słodkim poczęstunku wspominaliśmy piosenki z naszego dzieciństwa i je śpiewaliśmy. Następnie wspominaliśmy osobiste najdawniejsze rozmaite wydarzenia z naszego dzieciństwa. W ten sposób czas spotkania minął bardzo przyjemnie i szybko. Zakończyliśmy spotkania modlitwą przy figurze Matki Bożej Saletyńskiej, która jest umieszczona przy oczku wodnym.

BG