W środę 6. lutego spotkaliśmy się w Domu Parafialnym. Było to kolejne już spotkanie, podczas którego poznajemy historię naszej parafii. Spotkanie to poprowadził Ksiądz Proboszcz. Tym razem poznawana historia rozpoczynała się od roku 1955, kiedy to po tragicznej śmierci księdza Stanisława Flonta swoją posługę proboszcza rozpoczął ks. Stefan Popis. Czasy już historyczne, ale dla seniorów znane z autopsji. Wszyscy pamiętamy Księdza Proboszcza, jako człowieka niesłychanej dobroci, ciepłego, uśmiechniętego, bardzo taktownego, dzisiaj wydaje nam się, że niemożliwym jest by mógł, komu wyrządzić jakąś przykrość. Ksiądz Stefan nosił charakterystyczne okrągłe okulary, które zostały znakiem rozpoznawalnym Jego osoby. Ksiądz Proboszcz przybył do nas kiedy budowa świątyni została zakończona a trzeba było zacząć jej wyposażenie,  czasy były przecież trudne, brakowało wszelkich materiałów budowlanych a dla Kościoła szczególnie.

Tak jak sam Autor zaznacza z wielką obawą zaczął pisać Kronikę, bo pisał ją pod koniec swojego proboszczowania na podstawie ogłoszeń parafialnych. Z kart Kroniki można dowiedzieć się o trosce o rozwój duchowy naszych przodków, ale również o dużych kłopotach finansowych, z jakimi borykał się ks. Proboszcz. Jest również dużo informacji o sytuacji Kościoła w Radomiu i w kraju.

Tak jak na zakończenie spotkania zauważył ks. Roman, nasz obecny Proboszcz, pisanie kronik parafialnych jest wielce potrzebne, bo na ich podstawie wytrawny historyk może odtworzyć historię całego kraju a nie tylko poszczególnej parafii.

BG