Na kolejne spotkanie Seniorów, które odbyło się 6. marca w Domu Parafialnym proboszcz ks. Roman Adamczyk zaprosił Panią Izabelę Pisarską. Jest to radomska pisarka, która pisze pod nazwiskiem „Krasińska”. Warsztaty pisarskie pt. „Jak powstaje powieść” poprowadziła autorka 12-stu wydanych już powieści. Tematyka spotkania była związana z procesem tworzenia i wydania powieści.  Dowiedzieliśmy się, że napisać książkę to dopiero pierwszy krok w długiej i mozolnej drodze zanim trafi ona w formie papierowej do naszych rąk. Pani Izabela wykorzystała swoje pedagogiczne wykształcenie i poprowadziła to spotkanie w innowacyjny, bardzo ciekawy dla nas sposób. Wszyscy byliśmy zaangażowani w dyskusję, bo każdy z nas losowo wyciągnął karteczkę z jakimś pytaniem lub zagadnieniem i musiał się do tego zagadnienia ustosunkować. Wszystkie sprawy dotyczyły pracy pisarza lub innych czynności związanych z wydaniem książki.

Kolejne bardzo interesujące spotkanie, a dowodem niech będzie fakt, że Seniorki chętnie robiły sobie fotki z pisarką.