21 lutego spotkaliśmy się w Bibliotece Pedagogicznej. Tego dnia pan dr Adam Duszyk – wicedyrektor Muzeum im Jacka Malczewskiego prezentował II tom monografii Radomia. Ostatnia ukazała się w 1985 r. i ze względów politycznych była mocno „okrojona”. II tom najnowszej monografii obejmuje lata 1795 – 1915 i zawiera mnóstwo szczegółów, i ciekawostek dotyczących naszego miasta. Już wiadomo, że kolejne dwa tomy ukażą się w 2026 r. Ponieważ książkę można nabyć w kasie Muzeum, prelegent nie zapoznawał nas z treścią, a zaproponował „rajd” po historii miasta i przybliżył ważne dla miasta daty, tj.: w 1401 r. zawarto w Radomiu tzw. Unię Wileńsko- Radomską; w 1430 r. bardzo ważne przywileje jedlneńsko – krakowskie; w latach 1481-1484 tu mieszkał i rządy sprawował królewicz św. Kazimierz, więc byliśmy nieformalną stolicą państwa, w 1474 r. Jadwiga Jagiellonka, córka króla Kazimierza IV Jagiellończyka poślubiła księcia bawarskiego; w 1505 r. odbył się słynny sejm Radomski, kiedy ustalono ustawę „nihil novi”; w 1613 mieścił się i działał bardzo ważny dla całego kraju urząd – Trybunał Skarbowy Radomski; w 1809 r. tutaj została ustanowiona Stolica Departamentu; XIX w. to czas powstań, kiedy Radomianie brali czynny i liczny udział w walkach; w 1869 powstała Spółdzielnia „Oszczędność” ; w 1918 r. byliśmy pierwszym wolnym miastem; 20-lecie międzywojenne to czas wielkiego rozwoju przemysłowego miasta; w czasach okupacji hitlerowskiej byliśmy stolicą dystryktu; 30.X . 1945 – w Radomiu wybuchł pierwszy w Polsce protest antykomunistyczny, ale o tym też się nie mówi; potem Radomski Czerwiec ’76. Tyle ważnych dla państwa dat i  wydarzeń sprawia, że musimy być dumni z naszego miasta, chociaż nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę. Analizując historię Radomia można zauważyć, że bardziej nas doceniali zaborcy i okupanci, niż nasze władze krajowe.