MIŁOSNY LIST BOGA DO CIEBIE, BRACIE  I  SIOSTRO.

Moja miłości!
Ja umiłowałem ciebie. Nie lękaj się, bo cię wykupiłem, wezwałem cię po imieniu; tyś moim!
Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię; nim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię. Ty nie wybrałeś mnie, ale Ja wybrałem ciebie.
Ponieważ drogi jesteś w moich oczach, nabrałeś wartości i Ja cię miłuję. Ukochałem cię odwieczną Miłością, dlatego też zachowałem dla ciebie łaskawość.
Jakże cię porzucić i jak opuścić ciebie?! Moje serce na to się wzdryga. Albowiem Bogiem jestem, nie człowiekiem, pośrodku ciebie jestem Ja – Święty, i nie przychodzę, żeby zatracać.
Ja nie zapomnę o tobie… Popatrz, oto wyryłem cię na obu mych dłoniach. Albowiem Ja Pan, twój Bóg, ująłem cię za prawicę mówiąc: “Nie lękaj się, przychodzę ci z pomocą”. Usunąłem twe grzechy jak chmurę i twoje wykroczenia jak obłok. Powróć do Mnie, bom cię odkupił.
Bądź pewny, że jestem z tobą po wszystkie dni aż do skończenia świata.
Gdy pójdziesz przez wody, Ja będę z tobą, i gdy przez rzeki pójdziesz, wody cię nie zatopią.
Nie lękaj się, bo już się nie zawstydzisz; nie wstydź się, bo już nie doznasz pohańbienia.
W przystępie gniewu ukryłem przed tobą na krótko swe oblicze, ale w Miłości wieczystej nad tobą się ulitowałem. Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale Miłość moja nie odstąpi od ciebie; nie zachwieje się moje przymierze pokoju – mówi Pan.
 Wody wielkie nie zdołają ugasić Miłości i nie zatopią jej rzeki.
 
                           KOCHAM   CIĘ.
                         Jestem, który Jestem.
                Ja jestem Panem, twoim Bogiem.