Staraniem członków Domowego Kościoła na placu przy Domu Parafialnym powstała nowa figurka.

 Figurkę ofiarowali Państwo Jadwiga i Marek Turczykowie. Po wykonaniu odpowiednich prac Panowie ze wspólnoty Domowego Kościoła w uzgodnieniu z Proboszczem naszej parafii Ks. Romanem Adamczykiem  figurkę umieścili na pniu starej gruszy. W niedzielę 8. listopada 2015 r podczas modlitwy wokół figurki Ksiądz Proboszcz dokonał uroczystego  poświęcenia tego nowego obiektu.

GALERIA