W niedzielę 24. marca w naszej parafii odbyła się bardzo wzruszająca uroczystość. Podczas Mszy św. celebrowanej o godz. 12.00 młodzi chłopcy zostali dopuszczeni do różnych posług ołtarza. Pięciu młodych chłopców po kilkumiesięcznym przygotowaniu zostało ministrantami i złożyło przyrzeczenie godnie służyć przy ołtarzu i godnie się zachowywać w swoim życiu. Piętnastu młodzieńców zostało ustanowionych lektorami. Część z nich brało udział w Szkole Lektorów, która była zorganizowana w Domu Rekolekcyjnym w Dąbrówce i przez kilka weekendów przygotowywali się do przyjęcia bardzo ważnej posługi lektora Słowa Bożego. Z rąk ks. Sebastiana wszyscy otrzymali odpowiednie krzyże, jako znak, że są do tej posługi dobrze przygotowani. Trzech najstarszych  z pośród naszych lektorów, również po odpowiednim przygotowaniu, zostało ceremoniarzami. Ci młodzi ludzie otrzymali odpowiednie krzyże z rąk Księdza Proboszcza.

Nad przygotowaniami do posługi i tej bardzo pięknej uroczystościami czuwał ksiądz Sebastian i wobec zebranych parafian zaświadczał, że wszyscy są dobrze przygotowani i godni pełnić te zaszczytne obowiązki.

Młodym ministrantom, lektorom i ceremoniarzom z całego serca gratulujemy dokonanych wyborów. SZCZĘŚĆ BOŻE!

BG