W środę 23. marca w Domu Parafialnym odbyło się kolejne spotkanie Klubu Seniora z NSJ Radom. ” Odpowiedzialny wolontariat” – to temat tego spotkania. W związku z napaścią Rosji na Ukrainę do naszego kraju, w tym również do naszej parafii przybywają uchodźcy wojenni, głównie matki z dziećmi i osoby starsze. By dobrze zorganizować pomoc Ksiądz Proboszcz Roman Adamczyk powołał koordynatora na linii proboszcz – rodzina z parafii, która przyjęła uchodźców – rodzina przyjezdna. Gościem tego spotkania była Pani Katarzyna – koordynator wszelkich  działań. Ksiądz Proboszcz rozpoczynając to spotkanie przedstawił sytuację, jaka jest w naszej parafii w tym zakresie a potem Pani Katarzyna opowiedziała, z jakimi problemami już teraz się mierzy i co jeszcze jest do pokonania. A spraw jest bardzo dużo i wszyscy słuchaliśmy z wielkim zainteresowaniem i ogromnym uznaniem dla Pani koordynator. Z uwagą wysłuchaliśmy  też informacji o potrzebach, jakie koniecznie trzeba zaspokoić i wiele z nas w miarę swoich możliwości włączy się w to dzieło, któremu w naszej parafii przyświecają słowa św. Matki Teresy z Kalkuty  „Kto ratuje jednego człowieka, ratuje cały świat”. 

BG