W nocy 20 na 21 czerwca 2013 r. grupa parafian z NSJ Radom wraz z  proboszczem ks. Romanem Adamczykiem i ks. Jerzym Adamczykiem wyruszyła na autokarową pielgrzymkę do pięciu krajów północnego Bałtyku. Odwiedziliśmy obecne i byłe stolice państw nadbałtyckich. Dzięki miejscowym przewodnikom poznaliśmy historię, kulturę, obyczaje oraz religie poszczególnych państw i miast. Ryga przywitała nas piękną pogodą. Stare Miasto to zespół urokliwych kamieniczek z okresu średniowiecza. Miasto przygotowywało się do obchodów święta kwiatów i traw dlatego na rynku były nawet tańce. Po Tallinie oprowadzał nas rodak z Torunia pan Zbyszek. Idąc średniowiecznymi ulicami Długą i Krótką Nogą zwiedziliśmy między innymi Dolne Miasto i Górne Miasto, Aptekę z 1422 r. oraz kilka baszt obronnych. W Tallinie Msze Św. przeżyliśmy na tarasie hotelu ponieważ brak tam kościołów katolickich. W niedzielę promem popłynęliśmy do Helsinek. Tutaj również przywitała nas Polka pani Renata. Po zwiedzeniu najważniejszych placów i budynków byliśmy pod pomnikiem Jana Sibeliusa oraz w katedrze luterańskiej, kościele wykutym w skale. Następny kraj to Rosja. Dane nam było przeżyć „białe noce” i obejrzeć podnoszenie mostów nad Newą. Podczas autokarowej wycieczki po Petersburgu zobaczyliśmy najsłynniejsze zabytki „Wenecji Północy”. Nawiedziliśmy Matkę Bożą w Katedrze Kazańskiej, zwiedziliśmy cerkiew św. Izaaka, grobowce carów w cerkwi Piotra i Pawła, jeden z największych zbiorów dzieł sztuki Ermitaż, cerkiew Zbawiciela, zbudowana na miejscu w którym został zamordowany car Aleksander II (stąd nazwa Sobór Zbawiciela na Krwi) i inne. W Petersburgu panowały 40 stopniowe  upały (podobno od 100 lat takich nie było) a my zwiedzaliśmy Peterhof „mały Wersal”. Park Dolny o powierzchni ponad 100 hektarów zdobią przepiękne fontanny, rzeźby i  pałacyki. Następnie przejechaliśmy do Carskiego sioła, letniej rezydencji carów. Po zwiedzeniu wnętrza pałacu pospacerowaliśmy po parku rezydencji. W Rosji zwiedziliśmy jeszcze znany nam z historii Psków. W drodze do Wilna zatrzymaliśmy się w Agłonie na Łotwie. Tutaj w Sanktuarium pw Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przeżyliśmy Mszę św. i ruszyliśmy dalej. Program pielgrzymki pozwolił na nawiedzenie tylko kilku najważniejszych miejsc. W niedzielę po Mszy św. w Ostrej Bramie której przewodniczył ks. Roman wjechaliśmy do Trok. Po zapoznaniu się z historią miasta i ludności karaimskiej zamieszkującej te tereny przeszliśmy na krótką modlitwę do parafialnego kościoła katolickiego. W karaimskiej restauracji zjedliśmy miejscowe przysmaki i po obiedzie wyjechaliśmy w drogę powrotną do Radomia. Dziesięć  niezapomnianych dni upłynęło bardzo szybko a my z głowami i sercami pełnymi wrażeń z radością wracaliśmy do domów.