Każdy kolejny tydzień poszerza zakres zadań pomocowych.

1. Obecnie obejmujemy pomocą wolontariacką ok. 45 osób, które zostały przyjęte przez 11 rodzin z naszej parafii.

2. Chcemy uruchomić możliwość nauki języka polskiego dla osób starszych. Dzieci i młodzież albo uczestniczą w zajęciach w naszych szkołach, albo uczą się on-line.

Prośba do nauczycielek języka polskiego, albo tych, które aktualnie uczą w szkole, albo nauczycielek emerytek. Potrzeba 5 – 6 nauczycielek, aby każda miała jedną godzinę zajęć w tygodniu [ w godzinach popołudniowych ]. Nauka będzie odbywała się w sali w domu parafialnym. Osoby chętne do podjęcia tej formy wolontariatu prosimy o kontakt telefoniczny z proboszczem.

3. Wielka prośba = chcemy pomagać uchodźcom znaleźć pracę. Może być to praca systematyczna, o charakterze stałym, ale również zwykła praca dorywcza [ np. sprzątanie domu; różne formy gotowania, pieczenia itp.]. Zasadniczo chodzi o pracę dla kobiet, ponieważ mężczyźni w większości pozostali w swoim kraju. Kto ma jakiś pomysł dotyczący tej sprawy proszę o telefon do proboszcza.

4. Pamiętajmy w swoich modlitwach – aby nastał pokój w Ukrainie i na całym świecie; aby agresorzy opamiętali się i wycofali ze swoich nienawistnych planów.