W sobotę 30. maja w radomskiej katedrze odbyły się święcenia kapłańskie. Jednym z diakonów, który z rąk ordynariusza ks. bpa Henryka Tomasika przyjął sakrament kapłaństwa był nasz parafianin Łukasz Szymański. W niedzielę Zesłania Ducha Świętego, o godz. 12.00 ks. Łukasz sprawował Mszę św. prymicyjną. Z powodu panujących jeszcze obostrzeń, uroczyste błogosławieństwo Rodziców na drogę kapłańskiego życia odbyło się w Domu Parafialnym i stąd procesyjnie, w tradycyjnym wieńcu, ministranci, Rodzina oraz Poczet Sztandarowy wprowadzili Księdza prymicjanta do naszej świątyni. Słowo powitania i zaproszenia do przewodniczenia Eucharystii oraz homilię wygłosił Ksiądz Proboszcz. Na zakończenie, zgodnie z tradycją były życzenia, które złożył ks. Roman Adamczyk oraz przedstawiciele ministrantów, grup modlitewnych i wszystkich parafian. Neoprezbiter natomiast wypowiedział bardzo wzruszające podziękowania skierowane do Pana Boga, Rodziców, Rodzeństwa, seminaryjnych wykładowców  i wszystkich, którzy wspierali  swoją modlitwą i postawą na drodze do kapłaństwa. Po uroczystym błogosławieństwie Rodziców, Rodzeństwa, obecnych kapłanów, diakona i kleryków, wszyscy obecni zgodnie z przepisami mogli podejść, złożyć życzenia i otrzymać błogosławieństwo.

Msza święta prymicyjna to wielkie radosne, święto w parafii. Bogu niech będą dzięki, że po raz 18. w naszej parafii taka Eucharystia mogła być sprawowana. Życząc nowemu Kapłanowi wszelkiego Bożego Błogosławieństwa i szczególnej opieki Matki Kapłanów módlmy się o nowe powołania z naszej wspólnoty parafialnej.

Księże Łukaszu, dobrze, że jesteś i szczęść Ci Boże.

BG