Klub Seniora z wycieczką po Radomiu

altŚroda 12.12.2012 r o godz 15/30 wyjeżdżamy autokarem zwiedzać Radom o zmierzchu. Naszym przewodnikiem jest Pani Ewa Kutyła. Najpierw pojechaliśmy na Piotrówkę. Piastowski gród obronny został wzniesiony pod koniec X wieku.O jego zabudowie niewiele wiadomo , ale na pewno była to siedziba władz administracyjnych Polski piastowskiej. Na terenie grodu wzniesiono drewniany Kościół pw św Piotra, który z powodu mokradeł zapadł się pod ziemię i stąd wzięła  się nazwa tego terenu.Obecnie prowadzi się tutaj gruntowne badania archeologiczne.U podnóża grodziska postawiono pamiątkowy głaz z wyrytą podobizną Mieszka I.alt  Następnie autokarem przejechaliśmy  na teren tzw Miasta Kazimierzowskiego.Ok 1360 roku w obrębie murów miejskich  został zbudowany Zamek Królewski. Najświetniejszy okres w jego dziejach przypada na epokę Jagiellonów, którzy wielokrotnie tutaj się zatrzymywali w drodze z Krakowa do Wilna.Przez pierwsze dwa wieki był też ważną rezydencją królewską.To stąd król Kazimierz Jagiellończyk rządził całym krajem, tutaj też odbywały się ważne w skali krajowej wydarzenia np podpisano unię Wileńsko-Radomską,w 1505 roku obradował Sejm Walny.Po przeniesieniu stolicy do Warszawy ranga zamku zmalała.W czasie potopu szwedzkiego zamek został zdewastowany i nigdy nie wrócił do dawnej świetności ani znaczenia.Obecnie mieści się tutaj dom parafialny .Potem przejechaliśmy obok Kościoła Św Rodziny gdzie obok mieścił się kiedyś Dom Pracy Twórczej. Dom prowadziły s.szarytki i dawały schronieni min powstańcom i biedocie radomskiej . Zespół Szkół Samochodowych to ładny neogotycki budynek i była to pierwsza szkoła zawodowa w Radomiu. U zbiegu ulic Żeromskiego i 25 Czerwca znajdują się pomniki radomskie. Jeden z nich upamiętnia zryw radomskich robotników w 1976 r a drugi został ufundowany przez chłopów a poświęcony jest carowi {po uwłaszczeniu chłopi dostali ziemię. Park im Tadeusza Kościuszki został utworzony w początkach XIX wieku a my ulicą Mickiewicza przeszliśmy przed gmach Urzędu Miasta . alt Budowę tego budynku rozpoczęto w 1825 r a projektował go Antonio Corazzi włoski architekt. W budynku obok gdzie obecnie mieści się sklep „Wawel” była słynna restauracja St.Wierzbickiego.Następnie zapoznaliśmy się z historią kościoła garnizonowego który powstał  po przebudowie i przemianowaniu z cerkwi prawosławnej.Przy ul. Pl Konstytucji 3 Maja stoi dobrze zachowany budynek Pałacu Karschów. Następnie zatrzymaliśmy się przed Klasztorem ojców Bernardynów i poszliśmy przed Kościół św Jana który został wzniesiony dzięki fundacji Kazimierza Wielkiego i niedawno obchodził 650 lat istnienia.  Później przeszliśmy do Kościoła św Wacława .Jest to najstarszy kościół radomski.W okresie wojen szwedzkich został bardzo zniszczony i przez pewien czas nawet nieczynny z powodu złego stanu technicznego.Po remoncie władze austriackie w czasie rozbiorów przekazały go wojsku na magazyny.W czasie I wojny światowej był tu szpital epidemiczny a potem przytułek dla starców, kalek oraz psychicznie chorych.W 1978 roku dzięki staraniom ks Sikorskiego został zwrócony Kościołowi a restaurację budynku prowadził prof. Wiktor Zin Po ok 200 latach bp Edward Materski poświęcił go i odprawił Mszę św. Na zakończenie przeszliśmy do lokalu „Katakumby” gdzie wypiliśmy gorącą herbatę lub kawę oraz poczęstowaliśmy się ciastami. Więcej zdjęć w naszej galerii. Zapraszamy.
Tekst i zdjęcia Barbara Głowacka
alt  alt