Nasze 20 już spotkanie odbyło się w Domu Parafialnym. W związku ze  zbliżającym się Dniem Judaizmu i Tygodniem Modlitw o Jedność Chrześcijan zapoznaliśmy się z historią Radomskich  Żydów.  Spotkanie to poprowadził ks. Proboszcz Roman Adamczyk. 
 
alt
Pierwsza wzmianka o stałej obecności Żydów w Radomiu pochodzi z 1567 r. Różnie się toczyła historia tej ludności ale pomimo trudności otrzymywali coraz więcej praw i przywilejów. W XIX w mieli swoją synagogę, cmentarz, szpital i coraz liczniej osiedlali się w Radomiu i podmiejskich wsiach. W 1914 r stanowili 40% ludności. Radom był w tym czasie największym w woj. kieleckim skupiskiem ludności żydowskiej. Z ich grona wywodziło się wielu znanych lekarzy i prawników. Mieli swoje własne towarzystwa min. kulturalne, oświatowe, polityczne, sportowe, prasę oraz biblioteki i szkoły. Posiadali swoich przedstawicieli we władzach miejskich. Los Żydów okazał się tragiczny z chwilą  wybuchu II wojny światowej. W Radomiu utworzono dwa getta i stworzono tam ekstremalnie trudne warunki życiowe. W „dużym” getcie w okolicach ul. Wałowej zgromadzono 25 tys. ludzi a w „małym” na Glinicach 8 tys. W sierpniu 1942 r obydwa getta były zlikwidowane. Żydów wywieziono głównie do Treblinki ale również do innych obozów zagłady. Po wojnie pozostało w Radomiu 99 osób narodowości żydowskiej.
 
  alt
                                                                                                                    

Tego dnia Pan Jacek Karpiński wyświetlił nam być może pierwszy film o Radomiu. Nakręcony został prywatną kamerą przez Jakuba Diamenta – Żyda z Diaspory Radomia  w 1937r. Potem kilka osób podzieliło się swoimi wiadomościami lub wspomnieniami z tamtych czasów. Pani Joanna Strużyńska przywołała opowiadania swojego taty który uczył się w szkole razem z Żydami. Jeden z nich zostawał na lekcje religii, twierdził, że z ciekawości. Potem się ochrzcił. W czasie wojny uzyskana wiedza religijna i znajomość modlitw katolickich którymi wykazał się przed Niemcami uchroniła go od śmierci. Swoimi wspomnieniami podzielili się również Pan Siwiec, Pani Mieczysława Giemza, Pani Otylia Zawadzka i Pani Lidia Gołębiewska. Na zakończenie poczęstowaliśmy się własnoręcznie przygotowaną potrawą żydowską  „cymes”.

alt
alt