Parafia pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Radomiu oraz Parafialny Oddział Akcji Katolickiej zaprasza  do udziału w konkursie na  RODZINNĄ SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

 Cele konkursu:

 • Kultywowanie wśród rodzin tradycji wykonywania szopek,
 • Poznanie i zapamiętanie wydarzeń związanych z narodzeniem Jezusa,
 • Poznanie chrześcijańskiej wymowy świątecznych zwyczajów związanych z domowym przygotowaniem szopki bożonarodzeniowej,
 • umacnianie więzi rodzinnych,
 • Wystawa zebranych w Konkursie prac.

Regulamin:

Do Konkursu przystąpić mogą dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym a także młodzież, wraz ze swoimi rodzicami, dziadkami. Organizatorzy konkursu są przekonani, że własnoręczne wykonanie szopki przez całą rodzinę (dzieci z rodzeństwem, rodzicami, dziadkami) będzie bardzo cennym, bo wspólnie – aktywnie

i twórczo, spędzonym czasem. Z pewnością sprzyjać będzie również ukazaniu duchowego wymiaru najbardziej rodzinnych świąt w kalendarzu – Świąt Bożego Narodzenia i wieńczącym je Święcie Trzech Króli oraz ich głębszemu przeżywaniu.

 • Materiały, forma, technika i materiał wykonania pracy dowolny np.: masa papierowa, papier, drewno (elementy drewniane), materiały ekologiczne np. glina, masa solna, ciasto; tworzywa sztuczne, materiały włókiennicze, itp. Można łączyć ze sobą materiały z jakich wykonana będzie szopka. Szopki powinny mieć formę przestrzenną. Dopuszczalna jest płaskorzeźba. Wymiary prac dowolne. Wyklucza się możliwość umieszczania w szopkach elementów gotowych, ogólnodostępnych w sprzedaży. Szopki zawierające gotowe elementy dostępne w sklepach nie będą podlegały ocenie.
 • Do zgłaszanej pracy należy załączyć zamkniętą kopertę z: imionami i nazwiskami autorów, oraz nr telefonu kontaktowego. Prace będą eksponowane w naszym kościele przez cały okres bożonarodzeniowy.
 • Organizatorzy sporządzą listę wszystkich uczestników i każdej szopce przyporządkują numer. Każda szopka będzie oznaczona numerem – nazwisko rodziny pozostanie niejawne do momentu ogłoszenia wyników.
 • Oceny wykonania szopek dokona komisja i wyniki zostaną przedstawione 07 stycznia 2024 r.
 • Regulamin i zdjęcia szopek dostępne na stronie nsj.radom.pl w zakładce Akcja Katolicka
 • Przyniesienie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu.
 • Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu na „Rodzinną Szopkę Bożonarodzeniową”, nastąpi 07 stycznia 2024 r. p w kościele NSJ Glinice.
 • Wszystkie prace zostaną nagrodzone, trzy pierwsze miejsca otrzymają wartościowe nagrody.

W sprawach spornych ostateczna interpretacja Regulaminu Konkursu należy do Organizatora.

Prace należy przynieść: – do zakrystii  w niedzielę 17.12.2023r. po mszach świętych

                                      –  lub 19 grudnia do kancelarii w godz. 16-18