Regulamin Przeglądu Kolęd i Pastorałek „Bóg się rodzi… – w naszych sercach”

1. CELEM PRZEGLĄDU JEST:

– promowanie młodych talentów

– ukazanie kreatywności artystycznej dzieci

– integracja środowiska parafialnego

– podtrzymanie w młodym pokoleniu tradycji śpiewu kolęd.

– poszerzenie wiedzy na temat tradycji bożonarodzeniowych – wytworzenie świątecznej atmosfery

2. ORGANIZATOR – Parafialny Oddział AK przy Parafii NSJ w Radomiu.

3. UCZESTNICY

W przeglądzie mogą brać udział soliści lub zespoły kilkuosobowe w następujących kategoriach:

 • Dzieci – szkoła podstawowa klasy 0 – IV (soliści, duety, zespoły)
 • Młodzież – klasy V-VIII i szkoła średnia (soliści, duety, zespoły)

Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie solisty, zespołu lub rodziny – poprzez wypełnienie i dostarczenie karty uczestnika dostępnej w kancelarii lub zakrystii – w terminie do 31 grudnia 2023 r.

4. ZASADY UCZESTNICTWA:

 1. Uczestnicy wykonują jedną kolędę lub pastorałkę.
 2. Jako uczestnika określa się solistę, zespół lub rodzinę.
 3. Dopuszcza się występy grup mieszanych wiekowo, jednak będą one zaliczone do kategorii starszej grupy wiekowej
 4. Łączny czas prezentacji nie powinien przekraczać 5 min.
 5. Dopuszcza się akompaniament (rodzeństwa, osób dorosłych) lub podkład muzyczny CD/MP3.
 6. Prezentacja może przyjąć formę inscenizacji.
 7. Organizatorzy zapewniają sprzęt do odtwarzania CD/ MP3.
 8. Konkurs odbędzie się dnia 14  Stycznia 2024 r., o godz. 15: 00 w Sali Domu Parafialnego parafii NSJ w Radomiu.
 9. Przewiduje się nagrody i upominki dla każdego solisty, zespołu lub rodziny.
 10. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 31 Grudnia 2023 r. Zgłoszenie powinno zawierać dane według załączonej karty uczestnictwa wyłożonej na stoliku pod chórem

5.  SPRAWY ORGANIZACYJNE:

 • Konkurs odbędzie się w Domu parafialnym NSJ Radom.
 • Kolejność występu ustala organizator.
 • Jury konkursu ustala organizator.
 • Kolęda bądź pastorałka zgłoszona do występu jest obowiązująca i nie podlega zmianie.
 • ­­­­­Informacje o kolejności występu zostaną podane bezpośrednio przed rozpoczęciem konkursu
 • Złożenie karty zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody do przetwarzania danych osobowych do celów organizacyjnych i promocyjnych imprezy.
 • Wszelkich informacji udziela P. Grażyna Kupidura, tel.: 606 698 209 od poniedziałku do piątku, w godzinach popołudniowych od 14:30 do 17: 30.
 • Niniejszy regulamin znajduje się na stronie parafii NSJ w Radomiu
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie, jeżeli nastąpi taka konieczność i prawo ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu.