Odpowiadając na zaproszenie Biblioteki Pedagogicznej, ks. proboszcz Roman Adamczyk oraz członkowie Klubu Seniora przybyli do gmachu Biblioteki na wernisaż. „W kamieniu zamknięte, pędzlem malowane” –  Piękno architektury sakralnej Radomia i Radomszczyzny – to tytuł wystawy malarstwa Zbigniewa Jana Rutkowskiego. 8. lutego wystawę otworzył, do oglądania i dyskusji zachęcił Dyrektor Biblioteki, pan Piotr Drózd – sponsor tej wystawy, przedstawił dorobek artystyczny malarza. Ponieważ na części obrazów zostały umieszczone kościoły znajdujące się na Szlaku Szyllera, który powstał z inicjatywy naszej parafii, Ksiądz Proboszcz niektóre informacje poszerzył, a jako ciekawostkę dodał, że dopiero w 2010 r. w Bodzechowie rozpoczęto budowę kościoła, który zaprojektował wybitny architekt Stefan Szyller.

Tekst i zdjęcia wykonane podczas wernisażu – Barbara Głowacka