alt26 listopada 2014 r. członkowie naszego Parafialnego Klubu Seniora spotkali się w Archiwum Państwowym w Radomiu.  Pierwsze wzmianki o archiwum grodzkim mieszczącym się w części zamku radomskiego notowane są w źródłach staropolskich. Na przestrzeni wieków archiwum zawsze borykało się z ogromnymi trudnościami lokalowymi. Od ubiegłego roku placówka mieści się na ul. Wernera.

 Nowy budynek ma bardzo dobre zabezpieczenia przed pożarem i innymi uszkodzeniami oraz zapewnioną odpowiednią, dla przechowywania dokumentów, temperaturę i wilgotność.   Nasze Archiwum jest najbardziej nowoczesne na Mazowszu.

Pani Irena Mazur przybliżyła nam specyfikę takiej placówki. Wszystkie instytucje objęte są nakazem przesyłania dokumentów, które dzieli się na “zasoby archiwalne” – odpowiedniki księgozbioru w bibliotece. Natomiast jednostka archiwalna, którą może być jedna kartka, jest odpowiednikiem książki. Dowiedzieliśmy się, że w Radomiu jest dużo dokumentów na podstawie których można dosyć dokładnie zbadać wszelkie działania władz w XIX i początkach XX wieku. Te dokumenty pisane są oczywiście po rosyjsku. Akta Gubernatora Dystryktu Radomskiego z lat okupacji hitlerowskiej są raczej skromne bo zostały wywiezione do Niemiec. Dużą przydatność badawczą mają akty notarialne, wszelkie dokumenty urzędów stanu cywilnego, szkolnictwa i oświaty i wiele, wiele innych.

My, i z radością i zaciekawieniem obejrzeliśmy projekt architekta Stefana Szyllera. Projekt dotyczy budowy naszego kościoła i mieści się na kilkunastu kartkach papieru.  Na podstawie tego rysunku, który z powodzeniem zmieści się w jednej teczce na dokumenty można było rozpocząć budowę. Dzisiaj  wymagania w tym zakresie są znacznie większe i chyba nikt nie jest w stanie poprowadzić nawet dużo mniejszej budowy z tak skromną dokumentacją.

W archiwum znajdują się materiały z urzędów i z prywatnych kolekcji. Często w naszych domach przechowujemy stare dokumenty, zdjęcia czy inne przedmioty, które dla nas nie przedstawiają wielkiej wartości a mogą okazać się cennym materiałem badawczym. To wszystko możemy przekazać do Archiwum zwłaszcza, że w razie potrzeby można mieć wgląd do potrzebnych dokumentów korzystając z Pracowni Naukowej w placówce.

Na zakończenie obejrzeliśmy czasową wystawę “Radom i region radomski w czasie I wojny światowej”.

BG

GALERIA