W środę 30 stycznia 2013 r wraz z ks. Proboszczem Romanem Adamczykiem udaliśmy się do Biblioteki Miejskiej w Radomiu. O działalności i historii biblioteki opowiedziała nam Pani Ilona Michalska – Masiarz. Biblioteka powstała w 1922 r. i liczyła wtedy 460 woluminów. Inicjatorką utworzenia biblioteki była Pani Maria Kelles-Krauzowa a jej organizatorką, pierwszą pracownicą i bardzo oddaną kierowniczką była Pani Florentyna Jakubczak. W skromnych magistrackich pomieszczeniach biblioteka funkcjonowała do lutego 1931 r. i została przeniesiona do budynku przy ul. Żeromskiego 13. Ponieważ księgozbiór się rozrastał w 1933 r. powstały dwie filie: na Glinicach i na Zamłyniu. W 1939 r było już 18670 woluminów. W czasie wojny wielokrotnie księgozbiór przenoszono i składano w różnych miejscach. Zaraz po wyzwoleniu, bo już w styczniu 1945 r. Zarząd Miasta przydzielił budynek przy zbiegu ulic Żeromskiego i Placu Konstytucji 3 Maja i rozpoczęły się prace by biblioteka mogła znowu funkcjonować.31 maja 1945 r. otwarto bibliotekę dla czytelników, bardzo szybko uruchomiono również obydwie przedwojenne filie. Kolejny wielki przełom w historii radomskiej biblioteki to rok 1992. W siedemdziesiątą rocznicę działalności Biblioteka Miejska otrzymała nowy większy budynek przy ul Piłsudskiego 12. Dzisiaj zbiory liczą około 420 tys. woluminów a korzysta z nich ponad 25 tys. czytelników zarejestrowanych i ponad 100 tys. osób w czytelniach. W budynku mieszczą się: Wypożyczalnia Główna, Wypożyczalnia dla Dzieci, Czytelnia Ogólna, Czytelnia Czasopism gdzie jest 890 tytułów, Czytelnia Regionalna gdzie można znaleźć materiały dotyczące naszego regionu jak również dzieła autorów pochodzących z naszych terenów, jest też Czytelnia Muzyczna. W budynku mieszczą się również rozmaite działy merytoryczne jak również Dyrekcja Biblioteki.

alt

W Dziale Promocji Książki i Biblioteki zwiedziliśmy okresowo czynną wystawę zatytułowaną „Mają swoje losy książki”. W jednej części oglądaliśmy i podziwialiśmy pochodzące z różnych okresów modlitewniki. W gablotach znalazły się modlitewniki wypożyczone z Muzeum Polskiego Modlitewnika im. Sługi Bożej Wandy Malczewskiej w Parznie. Wśród 53 egzemplarzy można było zobaczyć książeczki pochodzące z różnych okresów i przeznaczone dla ludzi różnych stanów i zawodów. Większość z nich była dość zniszczona, co świadczy, że były dużo używane w różnych sytuacjach życiowych. Bardzo miły dla naszych oczu był niewielkich rozmiarów ręcznie haftowany obraz Najświętszego Serca Pana Jezusa piękna i niezwykle misterna „robótka” 

alt

Druga część wystawy była poświęcona Słudze Bożej Wandzie Malczewskiej. Dowiedzieliśmy się o życiu i działalności Radomianki, z której możemy być dumni, a której wizerunek namalowany jest w naszym kościele. Pani Ilona zachęcała nas do modlitwy za pośrednictwem Sługi Bożej i do zgłoszenia cudu za Jej pośrednictwem, który jest potrzebny do trwającego procesu beatyfikacyjnego. Dzięki zaangażowaniu naszego Księdza znowu dane nam było poznać bogactwo naszego miasta.  

alt